+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Açık Öğretim Tasdikname İstek Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Açık Öğretim Tasdikname İstek Dilekçesi
  Tasdikname İstek Dilekçesi  Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne
  Ankara

  Okulunuz …………………………………………………………. Programında kayıtlı öğrencinizim. Gördüğüm lüzum üzerine, Tasdikname Belgemin/Belgesinin düzenlenerek tarafıma verilmesi için,

  Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

  Ortaokul/İlköğretim diplomamı/diplomasını almak istiyorum

  /../200..

  Adı Soyadı
  İmza
  Adres


  Telefon: 0 …………/…


  Ek1: Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 sayfa)
  Ek2: Başarı Durum Belgesi veya Yüz yüze eğitime katılmadığına dair yazı. (Yüz yüze eğitim gördüğü/göreceği okuldan alınacak.)

  Öğrencinin Kimlik Bilgileri
  TC Kimlik No :
  Bölüm Adı :
  Öğrenci No :
  Baba adı :
  Anne adı :
  Doğum yeri :
  Doğum Tarihi :


  Not:

  • Öğrencilik durumu aktif olan öğrencilerin Tasdikname Belgesi, dönem sonu sınavlarının 1 ay öncesi veya 1 ay sonrası alınabilecektir. Bu süreler içerisinde Tasdikname Belgesi verilmez. Öğrencilik durumu donuk ve silik olan öğrenciler için bu durum söz konusu değildir.
  • Tasdikname Belgesi;
  o 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için velisi dilekçeyi imzalayacaktır.
  o Öğrencinin yerine bir başkası şahsen başvurup tasdikname alacaksa vekili noter vekâleti ile gelmek zorundadır.
  o Tasdikname ile birlikte ortaokul diplomasını isteyenlerin ilgili bölümü işaretlemeleri gerekmektedir
 2. Mine
  Devamlı Üye

  Açıköğretim Fakültesi Nedir ?


  Açıköğretim Fakültesi, ülkemizde uzaktan öğretim modeli ile yükseköğretim yapan ilk kurumdur. 1982 yılında İktisat ve İş İdaresi programları ile eğitime başlayan Açıköğretim Fakültesi, 1993 yılından itibaren yeni programlarla eğitimini sürdürmeye devam ederken bu fakülte bünyesinde İktisat ve İş İdaresi Bölümleri de İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi şeklinde yeniden yapılandı. Açıköğretim Fakültesi, kendi sunduğu eğitim - öğretim hizmetlerinin yanısıra İktisat ve İşletme Fakültelerine de Türkiye düzeyinde yayılmış büroları ile hizmet vermektedir. Bu hizmet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımıza ve Batı Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımıza da sunuluyor.

  Öğretim Süresi
  2547 sayılı Yasanın değişik 44. maddesi; Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından kararlanmamak koşuluyla, maddede de belirtilen sürelerle kısıtlı olmadığı hükmünü getirmiştir

  Buna göre İktisat ve İşletme Fakültesi'ne kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere yedi yıl, Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programı öğrencileri dört yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılıyor.
  Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte, ancak, öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmuyor.

  Fakültede bulunan bölümler
  Ülkemizde binlerce öğrencinin yararlandığı Açıköğretim sisteminde öğretim yapan fakültelerin pek çok bölümü var. Bu bölümlerde farklı farklı dersler okutuluyor.
  Açıköğretim Fakültesinde okutulan bölümler şunlar:
  İş İdaresi, Halkla İlişkiler, Büro Yönetimi, Mahalli İdareler, Dış Ticaret, Satış Yönetimi, Muhasebe, Turizm ve Otelcilik, Sosyal Bilimler, Ev İdaresi, Bankacılık ve Sigortacılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu, İktisat Fakültesi, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler,İşletme Fakültesi, İşletme, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe - Finansman.

  Giriş koşulları
  ÖSS'de 105 puan ve üstünde alan öğrencilerin öğrenim hakkı kazandığı Açıköğretim Fakültesi'nde; ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olmak üzere yılda üç kez, öğrenci seçmiş olduğu büronun bulunduğu ilde sınava girer.

  Öğrenciler, kendilerine gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır. Bu nedenle ne sebeple olursan olsun, sınav haklarının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için, mutlaka sınavlara katılmaları gerekir. Sınav haklarının saklı tutulması, sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından, mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara olumsuz cevap verilmektedir.

  Televizyon Eğitim Programları
  Açıköğretim sisteminde basılı malzemelerin yanında, televizyon da etkinlikle kullanılıyor. Ders kitaplarında yer alan bilgilerin televizyon programlarıyla desteklenmesi açıköğretimin önemli bir boyutunu oluşturuyor.

  Sınav sistemi
  Öğrenciler, okudukları sınıftaki derslerden, belirtilen tarihlerde ara ve yılsonu sınavına girecekler, yılsonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek zorundalar. Sınıfta kalan öğrenciler yalnızca kaldıkları derslerden, borçlu geçen öğrenciler ise bulundukları sınıfta okudukları derslerin yanında, borçlu oldukları derslerden de ara, yılsonu ve bütünleme sınavına girmek zorundalar.

  Sınıf Geçme
  Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendiriliyor.. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmekiyor. Cevaplar değerlendirilirken, doğru cevaplara puan verilmekte, yanlış cevaplar için puan düşürülüyor.

  Başka bir deyişle, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu nedenle soru kitapçıklarındaki soruların cevapsız bırakılmaması, öğrencilerin yararına. Sınavlarda değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılıyor. Her dersin başarı notu; ara sınav notunun yüzde 30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun yüzde 70'i toplanarak bulunuyor.

  Örnek hesaplama
  Bir öğrencinin ara sınavından 70, yılsonu sınavından 60 not aldığı varsayılırsa, Ara sınavının ağırlığı yüzde 30 olduğuna göre, 70 X 30 / 100 = 21 not olacaktır. Yılsonu sınavının ağırlığı yüzde 70 olduğuna göre, 60 X 70 / 100 = 42 not olacaktır. Ara sınavı ve yılsonu sınavının not toplamı 21 + 42 = 63 olacaktır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notu 50 ve daha yukarı olması gerektiğine göre, öğrenci bu dersten 63 not aldığı için başarılı sayılacaktır.

  Muafiyet durumu
  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundalar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmıyor.

  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken, yeniden ÖSYS'na girerek, kayıtlı olduğu bölüm ve programdan, başka bir bölüm ve programa yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmıyor.

  Staj
  Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otelcilik Önlisans Programı dışındaki öğretim programlarında, öğrencilerin staj yapma mecburiyeti bulunmuyor. Turizm ve Otelcilik Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu staj süreleri Fakülte Yönetim Kurulunca 90 gün olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj şartlarına uymak zorundalar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenciler, geçerli mazeretleri yoksa, Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajlarını yapmak zorundarlar.

+ Yorum Gönder


tasdikname dilekçesi