+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği
  Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği

  Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi
  Aday Kayıt Şartları

  Madde 9 — Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır. (5.4.2005/25777 R.G.)

  Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

  Madde 10 — Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

  a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,
  b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilen sınıflara kayıtları yapılır.

  Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

  Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

  Okulu Bitirme Süresi

  Madde 11 — Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

  a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,
  b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

  1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,
  2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,
  3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.

  Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

  Adaylardan İstenen Belgeler

  Madde 12 — Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

  a) Öğrenim belgesinin aslı,
  b) İki adet vesikalık fotoğraf,
  c) Nüfus cüzdanı örneği,
  d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge,
  e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi istenir. (5.4.2005/25777 R.G.)
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Özel akşam liseleri okuldan ayrılmış ve daha sonra bitirmeye karar vermiş öğrenciler için kaldıkları yerden devam etme imkanı sunan bu liseler akşam eğitim vermektedir. Akşam liselerinde kredi sistemi uygulanmaktadır.
+ Yorum Gönder