+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Açık Öğretim Fakültesi Lisans Diploması-Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Açık Öğretim Fakültesi Lisans Diploması-Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi
  Açık Öğretim Fakültesi Lisans Diploması-Önlisans Diploması ve Öğrenim Belgesi


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 19- a) Açıköğretim sistemine göre lisans öğretimi yapan fakültelerde, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMASI” verilir.
  b) Açıköğretim sistemine göre önlisans öğretimi yapan fakültelerde iki yıllık önlisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait “T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DİPLOMASI” verilir.
  c) (Değişik:14.06.2006 tarih ve 26198 sa R.G.) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır.

  Diploma Derecesinin Hesaplanması
  Madde 20- Öğrencinin, öğrenim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı, aldığı ders sayısına bölünerek mezuniyet notu saptanır. Mezuniyet notunun ifade ettiği başarı derecesi, fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyet notları, diplomaya yazılmaz. Diploma ile birlikte her mezuna ayrı bir not durum belgesi verilir.
  Madde 21- (Değişik:14.06.2006 tarih ve 26198 sa R.G.) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülte mezunları için düzenlenen lisans ve önlisans diplomasına fotoğraf yapıştırılmaz.
  Madde 22- (Değişik: 01.07.2001 tarih ve 24449 sa. R.G.) Başka yükseköğretim kurumlarından çeşitli şekillerde fakültelere geçiş yapan öğrencilerin, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde; önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları notlar dikkate alınmaz.
  Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Açık öğretim fakültesinden başarı ile mezun olanlara lisans diploması düzenlenmektedir. Önlisans bölümünden mezun olanlara önlisans diploması verilmektedir. Diplomaların kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda Anadolu üniversitesi öğrencilerine yen bir diploma basmaktadır.
+ Yorum Gönder