+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Açıköğretim Sistemi Forumunda Aöf - Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Aöf - Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü
  Aöf - Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü

  Tarih Bölümünün Amacı Nedir ?
  Tarih insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini olayların maddi ve manevi nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte ve halen olan toplumsal ve özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur. Tarih bölümü mezunları liselerde ve özel dersanelerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi arşivler tapu daireleri TBMM adliyeler gibi eski belgelerini saklamak durumunda olan kuruluşlarda da çalışabilirler. Ayrıca yüksek lisans yapılarak üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim uyesi olmak veya araştırma enstitülerinde çalışmak mümkündür.

  Programın Amacı: Tarih insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar genel Türk tarihi eskiçağ tarihi ortaçağ tarihi yeniçağ tarihi yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak sayılabilir. Genel Türk Tarihi: Türk tarihini bir bütün olarak alır ve çeşitli dönemlerini bu bütün içinde inceler.

  Gereken Nitelikler: Tarih alanında çalışmak isteyen bir kimsenin her şeyden önce tarih coğrafya sosyoloji ve felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir. Kişinin geniş bir kültüre üstün bir genel akademik yeteneğe bilimsel merak ve tutkuya yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşivci" olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları kurumları düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları kitabeleri mektupları anı defterlerini mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap kâğıt ve malzemenin tarih konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması düzenlenmesi korunması arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan arşivciler tozlu sıcak ya da soğuk havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.

  Çalışma Alanları: Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme duyulmamaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır.
 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Açık öğretim fakültesi tarih bölümü öğrencilerin 4 yıllık eğitim vererek tarih mezunu olmalarını sağlamaktır. Açık öğretim fakültesi tarih bölümünden mezun olan öğrenciler formasyon alarak tarih öğretmenliğine geçiş yapabilmektedirler.
+ Yorum Gönder