+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Sinaneddin Medresesi (Korkuteli) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Sinaneddin Medresesi (Korkuteli)
  Sinaneddin Medresesi Hakkında Bilgi

  Korkuteli Alaaddin Camisi yakınında bulunan bu medreseyi Hamidoğullarından El Emin Sinaneddin Calis 1319’da yaptırmıştır. Hamidoğulları Beyliği bir süre Korkuteli’ne hakim olmuş ve bu medrese de o dönemde yapılmıştır.

  Sinaneddin Medresesi açık avlulu, iki katlı medrese düzeninde olup, dikdörtgen planlıdır. Medresenin dış duvarları ile iç duvarlarının büyük bir kısmı kesme taştan, ikinci katı ise moloz taştan yapılmıştır. Medresenin kuzeybatı kenarının ortasında bulunan portal dışa doğru çıkıntı halindedir. Büyük sivri kemerinin üzeri çıkıntı oluşturacak şekilde yapılmış, iki dış köşesi yuvarlatılarak yarım sütunlar haline getirilmiştir. Büyük kemerin üzerine kitabesi yerleştirilmiştir.

  Kitabe
  :

  “Bismillâhirrahmanirrahim
  Emere bi’imareti hazihil-medreseti’l-mübareke
  Elemir Sinaneddin Calis bin Yunus bin
  İlyas bin el Hamid binaşru’l-ilahu fi
  Şuhuri sene tıs’a aşere ve seba mi’e 719 (1319”.

  Giriş cephesinin iki yanında dikdörtgen ve taş söveli iki pencere bulunmaktadır. Aynı şekilde doğu cephesindeki eyvanın iki yanındaki açılan iki pencere ile bir simetri meydana getirilmiştir.

  Avlu çevresinde, girişin hemen arkasında beşik tonozlu örtülü dar ve küçük eyvan yer almaktadır. Bu eyvanın iki yanındaki birer kapı ile köşelerdeki dikdörtgen iki hücreye geçilmektedir. Kareye yakın dikdörtgen planlı iç avlunun kuzey ve güneyinde üçer sütunlu dört sivri taş kemerli birinci kat revakları yer almaktadır. Antik yapılardan toplama olan bu sütun başlıklarının hemen hepsi birbirinden farklı bitkisel motiflerle süslenmiştir. Eyvanın iki tarafındaki hücrelerin dışa açılan birer dikdörtgen penceresi vardır. Medresenin kuzey ve güney revakları üzerinde ikinci katı oluşturan revaklar alt kattakiler ile aynı büyüklükte ve aynı düzendedir. Bunlar birer kapı ile revaklar üzerindeki sekilere açılmaktadır. Medresede her iki eyvanın iki yanında kalan hücrelerinin ikinci kat döşemeleri ile tavanları ahşap malzeme ile örtülmüştür. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Sinaneddin Medresesi ile ilgili fotoğraflar

  Sinaneddin Medresesi 2.jpg
  Sinaneddin Medresesi 3.jpg
  Sinaneddin Medresesi 4.jpg
  Sinaneddin Medresesi.jpg
+ Yorum Gönder