+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Hatayın Reyhanlı İlçesi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Hatayın Reyhanlı İlçesi Tanıtımı
  Hatayın Reyhanlı İlçesi


  Reyhanlı, Hatay ilinin bir ilçesidir. Reyhanlı daha önceki tarihlerde İrtah adında küçük bir kasaba idi 16. yüzyıldan itibaren göçebe olarak gelen Türkler bu kasabaya yerleşmişlerdir 1855 yılında Rumeli’den Kafkas ve Kıbrıs göçmenleri getirilerek kasabaya yerleştirilmiştir. Daha sonra Reyhanlı ismini alan kasaba 1918 yılında Fransızlar tarafından ele geçirilmiş, bucak statüsü ile yönetilmiştir. 8 Temmuz 1938 yılında Fransız işgalinden kurtarılıp, Anavatana katıldığı yıl olan 1939 da ilçe olmuştur Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Cemil Meriç Reyhanlılıdır. Ünlü şarkıcı Gökhan Güney de Reyhanlılıdır. Ayrıca ünlü aktris Hülya Avşar Reyhanlıda bir süre evli kalmıştır. Yemek kültürü çok zengindir İnsanları misafirperverdir

  DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en zengin ilçesidir Yenişehir gölü görülmesi gereken doğal güzelliklerdendir Kardeşlik ve hoşgörünün örnek olduğu gezip görülmesi gereken bir ilçedir

  Reyhanlı ilçesi Akdeniz bölgesinde ve Hatay’ın doğusunda yer alır. Akdeniz iklimi hakimdir Doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Antakya merkez ilçesi ve kuzeyinde Kumlu ilçesi bulunmaktadır. İlçeye bağlı 31 köy ve bir merkez belediyesi vardırAyrıca önemli bir gelir kaynagı olan cilvegözü sınır kapısı da bu ilçededir

  İlçede genellikle tarıma dayalı ekonomi hakimdir amik gölünün 1972 yılında kurutulmasının tamamlanması ile pamuk ve buğday tarım içindeki önemini arttırmıştır. Ürün çeşidinde pamuk ve hububat en büyük paya sahiptir; ilçede ayrıca büyük baş hayvancılığı, süt inekçiliği, koyun ve keçi besiciliği de yapılmaktadır. İlçede sanayileşme tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarında gelişmiştir. Çırçır ve prese fabrikaları ile iplik, un ve hidrofil pamuk fabrikaları ilçenin önemli sanayi tesisleridir. Reyhanlı bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Tarihi İsa'dan önce Yontma Taş dönemine kadar uzanır.

  Binlerce senelik geçmişin tarihi henüz saptanamayan Hurriler ve Mitannilerin Hatay'da egemenliklerinin izleri tespit edilmiştir

  İsa'da önce 1595 te Halep'te yapılan bir barış antlaşması sonucunda Hatay bölgesi Murşilin ölümüne kadar Hitit devletinin egemenliğine girmiştir.

  Daha sonra Asurlar, Persler, Büyük İskender ve M.Ö. 64 yılında da bölge roma imparatorluğuna girer. M.S. 14 yılları arasında Ağustos döneminde her dört yılda bir tekrar edilecek olan olimpiyat oyunları Hatay'da başlar. Daha sonra Selçuklu-Bizans ilişkileri ve savaşları sürerken doğudan gelen Türk akıncıları bölgeye girerler. Bölge halkı Türkleri benimser. Özellikle Hıristiyan Bizans'a karşı Türk-Arap birliği bu dönemde defalarca gerçekleşir.

  Selçuklu himayesinde akınların ve fetihlerin sürmesi 1067 yılında Hanoğlu Harun adlı bir Karahanlı prensinin Reyhanlı'daki Artah (Pınarbaşı) ve İmma (Yenişehir) kalelerini Bizanslılardan alması büyük yankılar uyandırır. 12.12.1084 tarihinde Antakya Süleyman Şah tarafından fethedilir ve 1085 yılında da Reyhanlı Bizanslılardan alınırReyhanlıdaki Artah ve İmma kaleleri Stratejik önemleri nedeniyle sık sık el değiştirir

  1268 ortalarından itibaren bölgeye Memlüklüler girer 1378 tarihinde Dulkadiroğlu beyliği Amik ovasını ele geçirir. Karışıklıklar bu dönemde de sürer. 24 Ağustos 1516 yılından itibaren Mercidabık savaşından sonra Osmanlı'ların himayesine girmiştir. Büyük Reyhanlı Aşiretinin bulunduğu bölge Aşiretleri ileri gelenlerin, Konya'da toplanarak 1690 yılında Osmanlı Devletine bağlılıklarını bildirmişlerdir. 1865 yılında Derviş ve Cevdet paşaların komutasında bölgeye gelen islah birliğinin sonbahar da Amik Ovasının doğusunda Reyhaniye adıyla merkezi yerleşim birimini kurmuşlar ve aşiretleri mecburi iskana tabi tutmuştur

  30 Ekim 1918 günü Mondros Mütarekesinin imzalanmasıyla Hatay'ında içinde bulunduğu Osmanlı imparatorluğunun işgaline başlanmıştır. 1919 Eylül'ünde Hatay'da Müdafaa-i Hukuk örgütü kurulmuştur. Tayfur Sökmen, Dedebeyzade Hakkı, Türkmenzade Ahmet'in Yüzbaşı asım bey yönetiminde toplanarak işgalci Fransızlara karşı görev bölümü yapmışlardır. Tayfur Sökmen'in Amik ovasındaki yerel direnişçilerin başına geçerek mücadeleye devam etmiştir

  20 Ekim 1921 tarihinde Hatay konusunda Türkiye - Fransa arasında bir antlaşma imzalandı. Buna göre Hatay'da özel bir yönetim kurulacaktı 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış atlaşmasının imzalanması ile Suriye ve Lübnan'daki Fransa manda hakimiyeti milletler cemiyetince kabul edildi 9 Eylül 1936 günü işgal altında bulunan Suriye'nin egemenliği Fransa tarafından kabul edildi. Bu sırada Hatay Fransız işgaline karşı silahlı mücadeleye devam ederek kurtulmaya çalışıyordu. Türkiye is siyasi alanda çalışmalarına devam ediyordu

  20 Mayıs 1937 tarihinde Hatay'ın Uluslar arası bir statüye kavuşması şimdiki Birleşmiş Milletler kararıyla oldu. Hatay adı ise İskenderun Sancağı adıyla geçiyordu. 1938 tarihinde Türk ve Fransız askerleri arasında varılan antlaşma gereğince Hatay'da asayişi sağlamak üzere 2500 er kişilik birer askeri birlik Hatay'a girdi

  8 Temmuz 1938 günü Türk askeri Albay Şükrü Kanatlı komutasında Reyhanlı'ya girdi ve tekrar Kırıkhan'a döndü. 2 Eylül 1938 günü Hatay Millet Meclisi ilk toplantısını yaptı, devletin adı Hatay olarak kabul edildi ve devletin başına Tayfur Sökmen getirildi. 25 Ekim 1938 günü Kırıkhan'a bağlı bir nahiye olan Reyhaniye ilçe oldu. 23 Haziran 1939 tarihinde Ankara'da yapılan Hatay antlaşmasıyla Türk - Fransız görüşmeleri sonucunda Hatay Türkiye'ye bırakıldı. 7 Temmuz 1939 tarihli ve T.B.B.M. nin 3711 sayılı yasası ile Hatay il Reyhaniye ise Reyhanlı adıyla ilçe oldu.

  Konu başlıkları
  1 Ekonomisi
  1.1 TARIM
  1.2 TİCARET
  1.3 SANAYİ
  1.4 ULAŞIM
  2 Kültürel ve Tarihi Mirası
  2.1 Reyhanlı Hamamat Kaplıcaları
  2.2 Reyhanlı Hamamı
  2.3 İmma
  2.4 Cüdeyde
  2.5 Yenişehir
  2.6 Kızlar Sarayı
  2.7 Atçana
  2.8 Tainat
  3 Hatay Türküleri


  Ekonomisi
  TARIM
  Reyhanlı bir tarım ilçesidir. Tarım üretimi Türkiye ortalamasına göre yüksektir. Burada makinalı tarım yapılmaktadır. 310.000 dekarlık ekilen arazinin 200.000 dekarı sulanabilmektedir. Tarım ilaçlaması bir kısım sıvı gübreleme, tarım tipi uçaklarla yapılır. Tarım ürünlerinin bir kısma özel sektör tarafından alınmaktadır. İlçe sınırları içerisinde bir çok sebzede üretilmektedir. Ürünlerin büyük bir kısmı başka şehirlere oradan da dış ülkelere (Ortadoğu-Rusya-Ortaasya ülkelerine) pazarlanmaktadır. İlçe merkezinde resmi ve özel tarım kuruluşları vardır. Tarım üretimi teknik elemanlarca daha iyi üretim için sürekli denetlenmektedir.

  TİCARET
  Avrupa'nın Ortadoğu kapısı olan Cilvegözü sınır kapısı Reyhanlı ilçesi sınırları içerisindedir. E-5 karayolu (Europe-5) buradan geçer. Avrupa ülkelerinden gelerek Ortadoğu ve Afrika'ya gidecek kara nakli araçları Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısından geçerler. Reyhanlı'da haftanın belirli günlerinde ilçe pazarı kurulmaktadır. Tarım üreticilerinin bir kısmı ürünlerini burada pazarladıkları gibi, pazarcılığı meslek edinenlerde bu işi yaparak ihtiyaç duyulan ürünleri başka yerlerden getirerek burada satarlar. Vatandaşın çoğu haftalık ihtiyacını buradan karşılar. 1993 yılında Reyhanlı Borsasında çalışmalar sürmüştürTicaret ve Sanayi odasının kayıtlarına göre ilçeden birçok mal ihraç edilmiştir
  SANAYİ
  Reyhanlı'da sanayi tarıma dayalı yapılmaktadır. Reyhanlı'da üretilen pamuk için çırçır ve prese fabrikaları kurulmuştur. Bu fabrikalardan çoğu özel sektörün bir kısmı ise devletin malıdır. Bu fabrikalarda çırçırlanan pamuk çekirdeğinden ayrılır. Elyafı, balya halinde başka şehirlerdeki iplik fabrikalarına satılır. Çıkan çekirdeğin bir kısmı hayvan yemi bir kısmı ise yağ fabrikalarına satılır İhtiyaç kadarı da tohum olarak ayrılır Buğdayın bir kısmı ise özel sektör tarafından satın alınır. diğer bir kısmı ise Reyhanlı dışından gelen tüccarlara satılır un fabrikalarında kullanılırköylerde ise köylüler un için buğday mevsiminde buğday alır, yıkar, öğütür ve bahçelerinin tandırlarında ekmek yaparlar. Öğütme işi değirmenlerde yapılır Su ile çalışan değirmenlerin yerini şimdi elektrikle çalışanlar almıştır Ayrıca şehirde küçük sanayi sitesi vardır. Yetersiz kaldığından siteye yakın dükkânlarda da faaliyet sürdürülmektedir Sanayi sitesinde iş alanından çok çeşitli dükkânlar vardır ayrıca her türü otomobilin özel servis atölyeleri mevcuttur

  ULAŞIM
  Hatay hava limani ile dunyaya baglanmistir.Havaalanindan reyhanliya ve reyhanlidan havaalanina servis ve ulasim hizmetimiz vardir Reyhanlı, etrafındaki ilçeler ile komşu illere düzenli kara yolları ile bağlanmıştır Yolların bir kısmının etrafı ağaçlıktır Köy yollarının genelinin yolu asfaltlıdır Ulaşılamayan köy yoktur. Yollar yaz kış ulaşıma açıktır Reyhanlı'dan her gün Ankara, İstanbul, İskenderun, Adana, Mersin gibi büyük merkezlere son model otobüslerle ulaşmak mümkündür. İlçeler arasında ise minibüs, taksi dolmuş seferleri sıkça yapılmaktadırGaziantep'e ise her gün minibüsle gidilebilir Seferler karşılıklı yapılmaktadır Hatay il merkezi Antakya'dan ise Türkiye'nin her tarafına doğrudan seferler olduğu gibi Suriye, Ürdün, S. Arabistan, Yemen gibi Ortadoğu ülkelerine ve İstanbul bağlantılı Rusya, Romanya, Bulgaristan başta olmak üzere bütün Avrupa'ya otobüsle ulaşmak mümkündür. En yakın hava alanı HATAY Havaalanıdır (57 km) En yakın deniz yolu İskenderun limanı (80 km), Cilvegözü gümrüğü (8 km) dir Suriye-Halep şehri (55 km), İstanbul 1200 km , deniz (67 km) Çevlik plajıdır

 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Hatayın Reyhanlı İlçesi Resimleri

  Hatayın Reyhanlı İlçesi Resimleri1.jpgHatayın Reyhanlı İlçesi Resimleri2.jpg
+ Yorum Gönder


reyhanlı tanıtım