+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Mersinin Anamur İlçesi Tanıtımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Mersinin Anamur İlçesi Tanıtımı
  Mersinin Anamur İlçesi


  Anamur, Mersin iline bağlı bir ilçedir.Adı Yunanca Anemos(Rüzar) sözcüğünden türemiş, rüzgarlı burun anlamına gelmektedir.Antik Anemurium kenti hakikaten de Anamur burnuna çok yakın ve sürekli rüzgar alan bir noktada kurulmuştur.Bir diğer rivayet de şöyledir; Yunanlar yöreye geldiklerinde yörede rüzgara tapan pagan bir kabile yaşamakta idi. ve bu yüzden de Yunanlar kente ve yöreye Rüzgara tapanlardan esinlenerek bu adı vermiş olabilecekleri yönündedir

  Coğrafi Konum
  Anamur, Mersin'e bağlı bir ilçe olup, Türkiye'nin güney ucunda bulunur. Anamur Türkiye'de muz , yer fıstığı narenciye ve çilek ile ünlü bir ilçedir. Güneyinde Akdeniz, batısında Antalya İli Gazipaşaİlçesi, kuzeyinde Ermenek ve doğusunda Bozyazı ilçeleri vardır

  İklim ve Bitki Örtüsü
  Anamur'da astropika hüküm sürdüğünden maki ve tropikal iklim bitkilerinin hemen hepsi yetişmektedir. Yıllık sıcaklık ortalaması ise 24 ile 19 derece arasında değişmektedir.

  Anamur ormanlarının özellikle çam, meşe, kavak, çınar, maun gibi ağaçlar ile defne, keçiboynuzu (harnup), pıynar, mersin (murt), zakkum gibi maki grubu bitkilerle kaplıdır.

  Nüfus
  İlçenin genel köyleriyle birlikte nufusu 2008 yılı sayımına göre 63.000'dir. Anamur son zamanlarda hızla göç alan bir yer olmuştur.Merkez nüfusu 33.935'dir.

  Anamur halkı büyük çoğunlukla Türk kökenlidir.Yerleşik Türklerin çoğunluğu Ermenek'ten gelerek ilçeye yerleşmişlerdir.Osmanlı döneminde ise beş altı kadar zanaatkar aile İstanbul'dan getirilerek yörenin Osmanlılaşması ve Karamanoğlu kültüründen kurtulması için yerleştirilmişlerdir.Toroslarda yaşayan göçebe yörük Türkler ise zaman içinde ilçe merkezi ve diğer köylerde yerleşik hayata geçmişlerdir.Yine ilçe dağlarında Türkmen obaları ve köyleri bulunmaktadır.Bunun yanında üç,dört tane Tahtacı köyü vardır.Tahtacılar geçimlerini orman ürünleri ve kerestecilikle kazanan Türkmen ve Alevi inancına sahip insanlardır.Tahtacı köyleri folklorik yapısında semah dansları ve farklı düğün ve cenaze törenleri gelenekleri görülebilir.İlçe merkezinde güney batıya doğru Abdal mahallesi bulunur.Abdallar ise yine Alevi inancına sahip bir topluluktur.Abdallar düğünlerde müzisyenlik yaparak ya da çeşitli hizmet sektöründe çalışmaktadırlar.Bir çok araştırmacı Abdalların Çingene olduğunu rivayet eder, ama kesin bir bilgi yoktur.İlçe merkezine son yıllarda dahil edilen Kalınören mahallesinin yamaçlarında ise Sünni inanca sahip ve Çingene olarak adlandırılan bir grup sakin yaşamaktadır. Diğer yandan Göçmen diye adlandırılan mahallede ise Arnavutluk'tan 30'lu yıllarda gelen Arnavut göçmenler ile 60'lı ve 70'li yıllarda Kıbrıs'tan gelen göçmenler yaşamaktadırlar.İskele mahallesinde ise Mısır'dan zamanında gelip yerleşmiş balıkçılıkla uğraşan aileler vardır.

  Tüm bunların yanında Lozan Antlaşması gereği nüfus mübadelesi ile yöredeki Rum Ortodoks ve Karamanlılar Kıbrıs üzerinden Yunanistan'da Atina'nın Nea Ionia semtine göç ederek yerleşmişlerdir.Göç edenlerin kaç tanesi Rum kaç tanesi Ortodoks inancına sahip Türk idi bilinmemektedir.Ama görgü tanıkları yaşlı insanların anlattıklarına bakılırsa 500 kadar Ortodoks Hristiyan İskeleden sandal ve teknelere binerek Kıbrıs'a doğu açılmışlardır.O yıllarda Anamur nüfusunun toplam 3.000 i bile bulmadığı düşünülürse Rum nüfus %25 kadar olmalıdır.

  Göçler
  Anamur dışarıdan çok fazla göç almamakla birlike çevre illerden gelip yerleşenler ya da yazlıkçılardan yerleşenler bulunmaktadır . İlçede ikamet eden nüfusun 54.000 'i Mersin nüfusuna kayıtlıdır. 504 kişi Adana nüfusuna , 406 kişi Antalya nüfusuna , 763 kişi Konya nüfusuna , 1.146 kişi ise Karaman nüfusuna kayıtlıdır.

  Anamur'da nüfus artış hızı her geçen yıl düşmektedir. Buna göre 0-4 yaş arası 4.200 çocuk ,5-9 yaş arası 4.742 çocuk , 10-14 yaş arası 5.420 çocuk vardır. 90 yaşın üstünde 79 kişi bulunmaktadır.
  Tarihçe
  Geçmişi antik çağlara uzanan ve sırasıyla Kizuvatlalılar, Hititler, Asurlular ve Perslerin egemenliği altına giren Anamur, M.Ö. 333'te Büyük İskender’in doğu seferi sırasında Makedonya Krallığı’na bağlanmış, bu dönemden sonra kentin adı “Anemurium” olarak anılmaya başlanılmıştır. “Anemurium”, antik kaynaklara göre “Rüzgarlı Burun” anlamına gelmektedir. M.Ö. 1. yüzyıl'da Roma, daha sonra da Bizans egemenliğine giren Anamur, Bizanslılar zamanında yeniden inşa edilmiştir. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın, Ertokuş Bey’i kıyı şehirlerinin alınmasıyla görevlendirmesi sonucu, 1228'de Selçuklular'ın, daha sonra da Karamanoğulları'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir.

  Anamur 1869 yılında ilçe olmuştur. 1867'de Konya Vilayetine bağlı İçel Sancağı'nın bir kazası olan Anamur, 1877'de İçel Sancağı Adana vilayeti'ne bağlanınca Adana vilayeti İçel Sancağı'nın bir kazası durumuna gelmiştir. Eski kaza merkezi bugünkü Ören beldesinin Nasrettin ve Ortaköy mahalleleridir. Yıkık durumda eski bir devlet binası hala görülebilir. Sonraları daha iç ve yüksekçe bir bölge olan "Çorak" ilçe merkezi olmuş, adı "Anamur" olarak değiştirilmiş, devlet daireleri ve birçok aile Çorak'a taşınmıştır. 1930 yılında eski hükümet konağı binası Rum Ortodoks kilisesi yıkılarak yerine inşa edilmiştir. Mimarı Ermeni bir ustadır.

  Tabiat ve Kültür Zenginlikleri
  Anamur Tabiat ve kültür varlıkları açısından zengin bir yedir. Özellikle dağlarının, meralarınının ve kıyılarının doğal yapısı ile bölgesindeki tarihi varlıklarıyla ile dikkat çeken bir yedir.

  Doğal Zenginlikler
  Kumsalları, nesli tükenmek üzere olan deniz kaplumbağalarının (caretta caretta) yumurtlama alanıdır. Ayrıca denizi kıyısının ıssız ve kayalık olan kesimlerini Akdeniz foklarının bir kolonisi kendilerine yurt edinmişlerdir.

  Ormanlık alanları özellikle çam, meşe, kavak, çınar, maun gibi ağaçlar ile defne, keçiboynuzu (harnup), pıynar, mersin (murt), zakkum, maki grubu bitkilerle kaplıdır. Ormanlarında yaban keçisi, keklik, tavşan, kaplumbağa, kelebek gibi çeşitli hayvanlar özgürce barınmaktadır.

  İskele,Kale,Melleç ve Ören plajları,Köşekbükü Mağarası,yaylalar,ormanlık alanlar,Pullu Mesire yeri görülmeye değer doğal güzelliklerdir.

  Kültürel Zenginlikler
  Tarihi Yerler
  Mamure Kalesi, Anamurium antik kenti ve Titiopolis antik kenti, Ala Köprü, Ak Camii, Anamur ilçe merkezi ve Ören beldesindeki tarihi evler, Azıtepe ve Anamur Müzesi Anamur'da gezilmesi gereken önemli yerlerdir.

 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Anamur ilçesi Mersin iline bağlıdır. Anamur ilçesi mersin il merkezine 125 km uzaklıkta yer almaktadır. Mersin Anamur ilçesi muzu, narenciyesi, çileği ve fıstığı ile ünlüdür. Anamur ilçesinde tropikal Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir.
+ Yorum Gönder


anamur ingilizce tanıtımı,  anamur tanıtımı