+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Akdeniz Bölgesinin Fiziki Ve Beşeri özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akdeniz Bölgesinin Fiziki Ve Beşeri özellikleri
  Akdeniz bölgesinin fiziki ve beşeri özellikleri hakkında bilgi 2. HaKHaN
  Özel Üye  Akdeniz Bölgesinin Özellikleri


  forumacilAkdenizbolgesi.jpg

  Yer şekilleri

  Bölgede yüksek dağlar ve platolar geniş alan kaplar.

  Dağlar : Bölgenin çatısını oluşturan Toros Dağları Alp kıvrım kuşağının ülkemizdeki uzantısıdır. Teke Yarımadası’ndan itibaren başlayan Toroslar BatıOrta ve Güneydoğu Toros Dağları adını alarak Anadolu’nun güneyinde uzanır. Bölgenin doğusunda yükseltisi 3500 metreyi aşan dağlar burada kıyıdan uzaklaşır. İskenderun körfezinin doğusunda yer alan Amanos Dağları kırılma ile oluşmuş horstlardır.

  Ovalar : Adana Bölümü’ndeki Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu Çukurova ile Göksu’nun oluşturduğu Silifke Ovası bölgedeki delta ovalarıdır. Bu bölümde yer alan Amik ve Maraş ovaları ise çöküntü ovalarıdır. Antalya Bölümü’nde yer alan Acıpayam Tefenni Elmalı ve Göller Yöresi ovaları karstik oluşumlu polyelerdir.

  Platolar : Batı ve Orta Toroslar arasında yüksekliği 2000 metreyi bulan Göksu Irmağı ve kollarınca parçalanmış Taşeli Platosu yer alır. Bölgede kalker taşlar yaygın olduğundan karstik oluşumlar fazladır. Teke Yarımadası ve Taşeli Platosu karstik oluşumların en sık görüldüğü alanlardır.

  Akarsular ve Göller

  Akarsular : Antalya Bölümü’nde Dalaman Aksu Köprüçayı ve Manavgat çayları Adana Bölümü’nde ise Göksu Seyhan Ceyhan ve Asi ırmakları Akdeniz’e dökülen önemli akarsulardır. Akarsuların rejimleri düzensizdir. En çok suyu kış aylarında taşıyan akarsuların yaz aylarında yağış azalması ve sıcaklık nedeniyle suları çekilir.

  Göller : Göl oluşumları bakımından zengin olan bölgenin önemli gölleri Antalya Bölümü’ndedir. Dağlar arasındaki çukurluklarda tektonik oluşumlu Beyşehir Eğirdir Burdur Acıgöl Suğla Gölü gibi büyük göller yer alır. Buraya Göller Yöresi denir. Beyşehir ve Eğirdir’in yer altı kaynaklarıyla denize bağlantısı olduğundan suları tatlıdır. Teke Yarımadası’ndaki Kovada Salda Yarışlı Elmalı ve Ketsel karstik oluşumlu küçük göllerdir. Köyceğiz Gölü alüvyal set gölüdür.

  İklim

  Bölgenin kıyı kesiminde Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 750-1000 mm kadardır. Subtropikal yüksek basıncın etkisi nedeniyle yaz kuraklığı şiddetlidir. Toroslar’ın İç Anadolu’dan gelen soğuk hava kütlelerini engellemesi enlem ve denizellik özelliği nedeniyle kış mevsiminin en ılıman geçtiği bölgedir. Antalya Bölümü’ndeki Göller Yöresi’nde iklim değişir ve karasala dönüşür. Bu bölümde yağışlar azalıp sıcaklık farkları artar.

  Doğal Bitki Örtüsü

  Doğal bitki örtüsü Akdeniz iklimine ve yaz kuraklığına uyumlu her zaman yeşil kalabilen sert yapraklıbodur bitki topluluğu olan makidir. Kıyıdan itibaren 700-800 metrelere kadar görülebilen maki topluluğu içinde zeytin mersin keçiboynuzu defne zakkum sandal ve kocayemiş gibi ağaçlar bulunur. Daha yüksek kesimlerde kuraklığa uyumlu kızılçam toros sediri ve karaçam türlerinden oluşan iğne yapraklı ormanlara geçilir. Bölge orman bakımından Karadeniz Bölgesi’nden sonra ikinci sırayı alır. Torosların içe dönük yamaçları ile Göller Yöresi’nde ormanlar seyrekleşir 2000 m yükseltiden sonra dağ çayırları başlar.

  Nüfus ve Yerleşme

  Bölge genişliğine oranla çok az nüfuslanmıştır. Çünkü Toros Dağları ve karstik arazi geniş yer kaplar. Nüfus daha çok kıy ovalarında ve Göller Yöresi’nde toplanmıştır. Adana Bölümü’nde nüfus daha fazla olup bu bölümdeki Çukurova ve Amik ovaları Türkiye’nin en yoğun nüfuslu yerlerindendir. Nedeni tarım arazisinin geniş olması ve ulaşım kolaylığıdır. Ayrıca Adana Bölümü’nün göç alması da etkendir. Taşeli ve Teke platoları ile Toroslar’ın yüksek kesimleri tenhadır.
  YER ALTI ZENGİNLİKLERİ:

  Krom: Adana, Denizli ve Muğla’da (Türkiye’de 1.)

  Barit: Antalya, İçel ve Konya’da (Türkiye’de 1.)

  Boksit (Alüminyum): Antalya, Konya, Adana ve Hatay (Türkiye’de 1.)

  Kükürt: Isparta-Keçiborlu

  Demir: Adana ve İçel

  Amyant: Hatay-İskenderun

  Manganez: Adana, Muğla ve Burdur

  Petrol: Adana


  ENDÜSTRİ:

  Adana Bölümünde: Dokuma, Tütün, Gıda, Kimya, Tarım Araçları, Çimento, Madeni Eşya, Tuğla, Ataş-Mersin’de Ataş Petrol Rafinerisi, ve Mersin Limanı bulunmaktadır.

  Antalya Bölümünde: Ferro Krom, Yağ, Gülyağı, Çimento, Tuğla, Tarım Araçları, Halıcılık, faaliyeti yapılmaktadır.

  En fazla yer fıstığı üretimi,
  En fazla anason üretimi,
  Tek Muz yetişme alanıdır,
  En fazla seracılık,
  En fazla boksit çıkarımı,
  En fazla kükürt çıkarımı,
  En fazla intansif tarımın yapıldığı,
  En fazla karstik şekillerin görüldüğü,
  En geniş alüvyon ova Akdeniz Bölgesindedir.

  Bölge içerisinde;
  En az ve en seyre nüfuslu yerler, Taşeli ve Teke yarım adasındadır.
  En çok kıl keçisi Adana bölümünde yetişir.
  Antalya bölümünün ekonomiye en önemli katkısı Turizmdir.
  Adana bölümünün ekonomiye en önemli katkısı ise Tarımdır.
  En Büyük şehri Adana'dır.
  Konu ile detaylı notlara ve hazırlık sorularına ulaşmak
+ Yorum Gönder