+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Akdeniz Bölgesi Forumunda Dokumacılığın akdeniz ve ege bölgesinde daha fazla gelişmesinin nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dokumacılığın akdeniz ve ege bölgesinde daha fazla gelişmesinin nedenleri nelerdir
  kısaca dokumacılığın akdeniz ve ege bölgesinde daha fazla gelişmesinin nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Dokumacılığın akdeniz ve ege bölgesinde daha fazla gelişmesinin nedenleri nelerdir  1.Hammadde

  Sanayide üretim yapılabilmesi için hammaddenin olması gerekmektedir. Ülkemizde hammadde kaynakları ile sanayi kuruluşları arasında son derece sıkı bir ilişki mevcuttur.Pamuk yıllık ortalama sıcaklığı 19oC, yazın da 25oC bir ortamda yetişir.Sıcak iklimleri sever. Dolayısıyla Bu bölgelerimizde Hammedde yönünden sıkıntı yoktur. Taşıma maliyetide azdır.

  2. Sermaye

  Sanayi tesisleri büyük sermayelerle kurulmaktadır. Bu nedenle, sermayenin, yani paranın biriktiği veya fazla olduğu bölgelerde sanayinin kuruluşu daha kolay olmaktadır.
  Sermaye birikimi fazla olduğundan Ege ve Akdeniz bölgelerinde sanayi yatırımları daha fazladır. Türkiye’de sanayinin gelişmesinde en büyük etken sermayedir.

  3. Enerji

  Fabrikaların çalışması için enerji gerekmektedir. Bunun için, taşkömürü, petrol, linyit gibi kaynaklardan yararlanılır.

  4. İş Gücü ve Teknik Eleman

  Sanayi tesislerinin çalışması ve üretimin artması yönünden iç gücüne ihtiyaç vardır.

  5. Ulaşım

  Sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve mamül maddenin taşınması faaliyetlerine ulaşım denir. Hammaddenin fabrikalara taşınması ve üretildikten sonra pazarlara taşınması yaygın ulaşım ağıyla mümkündür. Deniz Yolu taşımacılığı ise Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde gayet elverişlidir.

  6. Pazar

  Üretilen her türlü sanayi ürününün satılması gereklidir. Bu bakımdan sanayi tesislerinin kurulmasında diğer etkenlerin yanında nüfusun kalabalık olduğu, tüketimin fazla olduğu sahalar tercih edilmektedir.

  7. Yüzey Şekilleri

  Sanayi tesisleri, genelde düz sahalarda daha kolay kurulabilmektedir. Dağlık ve engebeli yerlerde sanayinin kurulması zordur

+ Yorum Gönder