+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kesin Hüküm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Kesin Hüküm
  Kesin Hüküm

  Kesin Hüküm Kanunu Hakkında Bilgi


  KESİN HÜKÜM
  Kesin hükmün amacı kişiler arasındaki uyuşmazlıkların kesin biçimde
  çözümlenmesidir. Bu amacın gerçekleşmesinde hem kişilerin hem devletin
  yararı vardır.
  Kesin hükmün bu amacı şu 2 şekilde gerçekleşir:
  1.bir mahkeme hükmüne ancak bir dereceye kadar itiraz edilebilmesi.(şekli
  anlamda kesin hüküm)
  2.davanın tarafları arasındaki hukuki ilişkinin bütün bir gelecek için
  kesin olarak tespiti veya düzenlenmesi . (maddi anlamda kesin hüküm)
  ŞEKLİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM
  Bir kararın şekli anlamda kesinliği ile, o karar karşı artık normal kanun
  yollarına (temyiz, karar düzeltme) başvurulamayacağı anlaşılır.
  Bir karar şekli anlamda kesinleşince, tarafların o davadaki amaçları
  gerçekleşmiş olur. Fakat bu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın değil, ancak
  görülmekte olan davanın sona ermesi demektir. Bundan sonra da taraflar aynı
  uyuşmazlığın yeni bir dava konusu yapılmaması için bir başka müesseseye yani
  maddi anlamda kesin hüküm müessesesine ihtiyaç vardır.
  verildikleri anda kesin olan kararlar: bazı kararlar verildikleri anda şekli
  anlamda kesinleşir. Bunlar temyiz edilemeyen nihai kararlardır.
  kanun yoluna tabi olan kararlar: kanun yoluna tabi olan kararlar kanun
  yoluna başvurma süresinin geçmesi ile şekli anlamda kesinleşir.
  temyiz süresinin geçmesi ilemahkemenin kararı kesinleşir.
  süresi içinde temyiz yoluna başvurulmuş, yargıtay hükmü onamış ve bu
  onama kararına karşı karar düzeltme yolu açık ise hüküm 15 günlük karar
  düzeltme süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmaması ile kesinleşir.
  kanun yoluna başvurmaktan feragat edilmesi ile verilen karar
  kesinleşir.
  kanun yoluna başvurma talebinin reddi ile
  yargıtayın kararına karşı karar düzeltme yolunun kapalı olduğu hallerde
  temyiz talebinin reddi ile mahalli mahkeme hükmü kesinleşir.
  Yargıtayın kararına karşı karar düzeltme yolunun açık olduğu hallerde
  yargıtayın onama kararı ile hüküm hemen kesinleşmiş olmaz. Bu halde hüküm
  karar düzeltme talebinin reddedilmesi ile kesinleşir.
  Şekli anlamda kesinliğin sonuçları:
  1.kesinleşen karar karşı artık normal kanun yollarına gidilemez.
  2.bir karar anlamada maddi anlamda kesinlikten bahsedebilmek için o
  kararın şekli anlamda kesinleşmiş olması gerekir.
  3.bir hükmün icraya konulabilmesi için onun kural olarak şekli anlamda
  kesinleşmiş olması gerekmez.
  Şekli anlamda kesinliğin sona ermesi: kural olarak sona ermez.
  Eski hale getirme talebinin kabul edilmesi şekli anlamada kesinliği ortadan
  kaldırır. Yani karar kesinleşmemiş gibi temyiz veya karar düzeltme
  incelemesi yapılır.
  MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM
  3 unsuru kapsar
  1.maddi anlamda kesinlik ancak yargısal kararlara tanınan bir vasıftır.
  2.bu vasıf kanun tarafından tanınmaktadır.
  3.bu vasıf yargısalkararın hakikat olarak kabul edilmesini zorunlu kılar.
  Aynı taraflar arasında aynı dava konusu hakkında ve aynı dava sebebine
  dayanarak yeni bir dava açılamaz.açılırsa bu dava dinlenmez.
  Şekli anlamda kesinlik yalnız bir safhada yani açılmış olan dava safhasında
  uyuşmazlığı sona erdirdiği halde, maddi anlamda kesinlik devamlı olarak bu
  sonucu meydana getirir.
 2. Acil

  Kesin Hüküm isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder