+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kanun önünde eşitlik Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Kanun önünde eşitlik
  Kanun önünde eşitlik

  Kanun önünde eşitlik kanunu hakkında genel bilgi


  MADDE 10. – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
  (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
 2. Acil

  Kanun önünde eşitlik isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


eşitlik kanunu,  kanun önünde eşitlik nedir,  kanun önünde eşitlik ilkesi nedir,  yasalar önünde eşitlik nedir,  hukuk karşısında eşitlik nedir