+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Temel Hukuk Test Soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Temel Hukuk Test Soruları
  Temel Hukuk Test Soruları  1) Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ceza
  B) Cebri icra
  C) Hükümsüzlük
  D) İptal
  E) Butlan


  2) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

  A) Ceza Hukuku
  B) Medeni Yargılama Hukuku
  C) Borçlar Hukuku
  D) İdare Hukuku
  E) Vergi Hukuku


  3) Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukuku kurallarının düzenleme alanına girmez?

  A) Devlet idaresinin teşkilatı
  B) Devlet İdaresinin işleyişi
  C) Kamu hizmetleri
  D) Suç teşkil eden eylem ve davranışlar
  E) Kişilerin idare ile olan anlaşmazlıkları

  4) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak sayılmaz?

  A) Çek
  B) Tapu senedi
  C) Konişmento
  D) Makbuz senedi
  E) Bono

  5) Aşağıdakilerden hangisi esnaf değildir?

  A) Fırıncı
  B) Matbaacı
  C) Terzi
  D) Berber
  E) Ayakkabı tamircisi  6) Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

  A) İradi kaynak
  B) Bilimsel görüş
  C) Yargısal kararlar
  D) Yazılı kaynak
  E) Özel kaynak

  7) 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderme yetkisi yoktur?

  A) Ceza Kanunlarını
  B) İş kanunlarını
  C) Ticaret kanunlarını
  D) Askeri kanunları
  E) Bütçe kanunlarını

  8) Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklara ne ad verilir?

  A) Kamu hakları
  B) Nisbi haklar
  C) Özel haklar
  D) Mutlak haklar
  E) Kişilik hakları

  9) Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

  A) Seçme hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C) Memur olma hakkı
  D) Mülkiyet hakkı
  E) Cumhurbaşkanı olma hakkı

  10) Hukuki fiil ne demektir?

  A) İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaylar
  B) Bir yerde birden çok kişinin hukuki sonuca yönelik irade açıklaması
  C) Hukuk düz


 2. Acil

  Temel Hukuk Test Soruları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder