+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İcra Hukukuyla ilgili makale arşivi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. NAZLI
  Bayan Üye

  İcra Hukukuyla ilgili makale arşivi
  İcra Hukukuyla ilgili makale arşivi

  icra hukuku alanında Türkiye nin önde gelen isimlerinden Talih Uyar ın hazırlamış olduğu makalelerdir. Hukukçu dostlara faydalı olacağını düşünüyorum. İçerik Şöyle;
  1-İHALENİN FESHİ" İSTEMİNİ İÇEREN DİLEKÇEDE "YURT İÇİNDE BİR ADRES GÖSTERME" ZORUNLULUĞU2-İTFA" VE İMHAL" NEDENİYLE BORCA İTİRAZ EDİLEREK, İLAMLI TAKİPLERİN DURDURULMASI3-4949 SAYILI, 17.7.2003 TARİHLİ; 5092 SAYILI, 12.2.2004 TARİHLİ; 5311 SAYILI, 2.3.2005 TARİHLİ ve 5358 SAYILI,*4-31.5.2005 TARİHLİ İCRA VE İFLAS KANUNUr5-5092 SAYILI ve 12.2.2004 TARİHLİ İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNİIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER6-5358 SAYILI ve 31.5.2005 TARİHLİ İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNİIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER7-ALACAKLININ HACZEDİLMİŞ MALLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİ İSTEME HAKKI8-ALACAKLININ İHALEDE BORÇLUSUNA AİT BİR MALI "ALACAĞINA MAHSUBEN " SATIN ALMASININ UYGULAMADA YARATTIĞI SORUNLAR9-BİR ŞEYİN YAPILMASINA İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER10-BORÇLU DA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ACİZ VESİKASI DÜZENLENMESİNİ TALEP EDEBİLİR11-BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ -KIYMETLİ EVRAKA BAĞLI OLMAYAN- HAK VE ALACAKLARININ HACZİ12-BORÇTAN KURTULMA DAVASI13-ÇOCUK TESLİMİNE (İİK. mad. 25) ve ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA"(İİK. mad. 25 a) İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER14-GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ ŞEKLİ", İTİRAZ YERİ" ve İTİRAZ SÜRESİ"15-GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE "ÖDEME EMRİNE İTİRAZIN SONUÇLARI" ve İTİRAZ VE ŞİKAYET ARASINDAKİ FARKLAR"16-GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE İTİRAZ SEBEPLERİ17-GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ18-HACZE ÂDİ (TAKİPLİ) KATILMA19HACZE TAKİPSİZ (İMTİYAZLI) KATILMA20-HACZEDİLEBİLMESİ KISMEN CAİZ OLAN ŞEYLER21-HACZEDİLEN TAŞINIR MALLAR HAKKINDA ALINACAK MUHAFAZA TEDBİRLERİ22-HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNİN SÜRESİ23-İcra Hukuknda Şikayet Süresi24-İcra Hukuknda Şikayetin Tarafları25-İCRA HUKUKUNDA "TAŞINIR REHNİ" KAVRAMI VE TAŞINIR REHNİNİN İLAMSIZ TAKİP YOLUYLA PARAYA*26-ÇEVRİLMESİNDE "TAKİP TALEBİ27-İcra Hukukunda «İSTİHKAK İDDİASI» KAVRAMI28-İcra Hukukunda BONOTJUN (EMRE MUHARRER SENETİN) GEÇERLİLİK KOŞULLARI29-İCRA HUKUKUNDA GECİKMİŞ İTİRAZ30-İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI31-İCRA HUKUKUNDA İTİRAZIN KESİN OLARAK KALDIRILMASI32-İCRA HUKUKUNDA SÜRELER33-İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYET SÜRESİ34-İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUSU35-İCRA HUKUKUNDA ŞİKAYETİN TARAFLARI36-İCRA HUKUKUNDA TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ VE İŞLEVLERİ37-İCRA HUKUKUNDA TEBLİGAT38-İCRA HUKUKUNDA VURUTMENIN DURDURULMASI39-İCRA TAKİBİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRAKİ DÖNEMDE DOĞMUŞ OLAN "İPTAL" ve "ERTELEME" NEDENLERİNE DAYANILARAK TAKİBİN İPTALİ VE ERTELENMESİ40-İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI41-İCRA TETKİK MERCİİNDE YARGILAMA USULÜ42-İCRA TETKİK MERCİİNİN GÖREV ALANI43-İCRA TUTANAKLARI ve İŞLEVLERİ44-İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİN İŞLEM VE EYLEMLERİNDEN DEVLETİN HUKUKİ SORUMLULUĞU45-İCRA VE İFLAS DAİRELERİNİNİŞLEM VE EYLEMLERİNDEN DEVLETİN HUKUKİ SORUMLULUĞU46-İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA HARÇLAR VE GİDERLER47-İFLAS DAVASI48-İFLAS TAKİP VE DAVALARINDA YETKİ49-İHALE İLE SATILAN TAŞINMAZLARIN TESCİL VE TAHLİYESİ50-İHALENİN BOZULMA NEDENLERİ51-İHALENİN BOZULMASI DAVASININ (ŞİKAYETİNİN) TARAFLARI52-İHALENİN BOZULMASI İSTEMİNİN BAĞLI OLDUĞU SÜRE53-İHALENİN FESHİ DAVALARINDA(ŞİKAYETLERİNDE) YARGILAMA YÖNTEMİ54-İHALENİN VE İHALENİN BOZULMASININ SONUÇLARI55-İHALEYE GİREREK ALACAĞINA MAHSUBEN TAŞINMAZI SATIN ALAN ALACAKLI, İHALE BEDELİNİ YATIRMAYARAK 56-İHALENİN FESHİNE SEBEP OLDUKTAN SONRA TAŞIN57-İİK.nun 94. Maddesi Hakkında Bir İnceleme58-İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER59-İLAMLI TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ60-İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERDE TAKİP TALEBİ61-İSTİHKAK DAVALARINDA KANITLAR62-İstihkak Davalarında YARGILAMA USULÜ63-İSTİHKAK DAVASININ SONUÇLARI64-KAMBİYO SENETLERİNEMAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE "BORCA İTİRAZ ŞEKLİ" ve "BORCA İTİRAZIN SONUÇLARI"65-KAMBİYO SENETLERİNEMAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE BORÇLUYA ÖDEME EMRİ GÖNDERİLME KOŞULLARI66-KREDİ KURUMLARININ (BANKALARIN) DÜZENLEDİKLERİ BELGELERE DAYANILARAK İTİRAZIN KALDIRILMASI67-OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA KANITLAR68-OLUMSUZ TESBİT DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ69-OLUMSUZ TESBİT DAVALARININ NİTELİĞİ70-OLUMSUZ TESBİT DAVASININ ÇEŞİTLERİ71-OLUMSUZ TESBİT DAVASININ KONUSU72-OLUMSUZ TESBİT DAVASININ SONUÇLARI73-OLUMSUZ TESBIT DAVASININ TARAFLARI74-SATIŞ BEDELİNİN ALACAKLILAR ARASINDA PAYLAŞTIRILMASI VE İCRA VEKALET ÜCRETİ75-TAHSİL (EDA) DAVASI76-TAKİP HUKUKUNDA BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ VESİKASI77-TAKİP HUKUKUNDA İCRANIN DURDURULMASI - İCRANIN İADESİ78-TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALELERDE İHALE BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE İHALE FARKLARININ TAHSİLİ79-TAŞINIR MALLARA İLİŞKİN İHALENİN VAPILMASI80-TAŞINIR TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLI TAKİPLER81-TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ82-TAŞINMAZ HACZİNİN KAPSAMI83-TAŞINMAZ İHALELERİND İHALE BEDELİNİN ÖDENMESİ84-TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI85-TAŞINMAZ MALLARDA HACZİN NETİCELERİ86-TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ TEFERRUATIN HACZİ87-TAŞINMAZ SATIŞLARINA İLİŞKİN AÇIK ARTIRMANIN İLANI88-ZAMANAŞIMI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
  Boyut: 2,4 Mb
 2. beto16dan
  Yeni Üye

  link ölmüş efendim. buradaki 2 makale bana acilen lazım acaba yeniden yüklemeniz ya da bana özel mesaj yoluyla ulasıp bunları atmanız mümkün müdür?

  baya bir aramama rağmen bulamadım zira.

  çok teşekkürler şimdiden
+ Yorum Gönder