+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Yasa nedir? Yasa ile Anayasa arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir. Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Yasa nedir? Yasa ile Anayasa arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir.
  Yasa ile Anayasa arasındaki fark nedir

  Yasa ile Anayasa arasındaki farklar hakkında


  1 . (fiziksel) Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.

  2 . (hukuk) Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.

  3 . (bilimsel) Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

  4 . Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü.

  5 . (felsefe) Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel.

  6. Toplumsal hayatı düzenleyen insanlarrın uymak zorunda olduğu kurallar.

  7. İnsan hayatını kolaylaştırmak ve onları korumak amacıyla yapılan kural.

  8- Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken önemli kural.
 2. Mesport
  Moderators

  Yasa, Anayasa, Yasa ile Anayasa arasındaki fark, Yasa ile Anayasa arasındaki farklar, Yasa ile Anayasa arasındaki farklar nelerdir,


  Yasa ile Anayasa arasındaki fark ve benzerlikler nelerdir.

  8. maddesinisini biraz açalım  8- Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken önemli kural.
  1982 Anayasası’nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa’ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa’ya uygun yasalar yapmak zorundadır. Dünyada bir çok anayasal sistemde, yasaların Anayasa’ya uygun olup olmadığı yargı organı tarafından denetlenir. Bizim anayasal sistemimizde bu görev Anayasa Mahkemesi’ne verilmiştir. Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya aykırı yasaları iptal ederek “anayasanın üstünlüğü” ilkesinin hayata geçirir.

  Yasama organı gibi, yürütme organı da Anayasa ile bağlıdır. İdari yargı, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlerken aynı zamanda idarenin Anayasa’ya uygun hareket etmesini sağlar.

  Yargı organı açısından da hukuk sistemindeki en üstün yasa Anayasa’dır. Yargıçlar, önlerine gelen davalarda yasaları uygularken, uyuşmazlıkları çözerken veya “Türk Milleti” adına cezalandırma yetkisini kullanırken hep Anayasa’nın çizdiği çerçeve içinde hareket eder.

  Devlet organları dışında tün özel ve tüzel kişiler de “anayasanın üstünlüğü” ilkesine saygı göstermek zorundadır.

  Bütün bunların ötesinde Anayasa’nın üstünlüğü, Anayasa’nın yasalardan daha zor değiştirileceği anlamına da gelir. Örneğin, anayasaların bazı maddelerinin değiştirilmesi yasaklanabilir, Anayasa’da değişiklik yapılması için yasama organında yasaları değiştirmek için aranan çoğunluktan daha fazla bir çoğunluk aranabilir veya anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmesi için halkoylamasına sunulması şartı konabilir. Bütün bu yöntemler değiştirilme açısından da anayasaların hukuk sistemindeki diğer kurallardan üstün olmasını sağlar.

+ Yorum Gönder


yasa ve kanun arasındaki fark,  yasa ile kanun arasındaki fark,  kanun ve yasa arasındaki fark,  anayasanın diğer yasalardan farkı nedir,  yasa kuralları nelerdir,  kural ile yasa arasındaki fark