+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi
  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi

  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi Kanunu Hakkında


  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi
  ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
  Gönderilmek Üzere
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  KANUN YARARINA BOZMA
  İSTEMİNİ SUNAN
  SANIK : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVACI : K.H.
  DAVAYA KATILAN : Adı ve Soyadı
  Adres
  SUÇ : Yaralama
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  BOZULMASI İSTENEN
  MAHKEME KARARI : Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… Sayılı kararının kanun yaranına bozulması istememin sunulması dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  Yaralama suçundan dolayı Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… sayılı kararı ile para cezasına çarptırılmış bulunmaktayım. Mahkemenin bu kararı Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşmiştir. Oysa ben bu suçu işlemedim. Yargılamayı yapan mahkeme bana yeterli söz hakkı vermeden karar vermiştir. Bu durumda bu yola müracaat etme zarureti hasıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 309 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin …/…/… gün ve Esas 2007/…, Karar 2007/… Sayılı kesinleşmiş bulunan kararının kanun yararına bozmasını ve lehime olan kanun hükümlerinin uygulanmasını saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Kanun yararına bozma isteminde bulunan
  Adı ve Soyadı
 2. Acil

  Kanun Yararına Bozma İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


kanun yararına bozma,  kanun yararina bozma ,  kanun yararına bozma süresi ceza ,  ceza davalarında kanun yararına bozma süresi,  kanun yararına bozma başvuru süresi,  kamu yararına bozma dilekçesi