+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Delilleri Bildirme Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Delilleri Bildirme Dilekçesi
  Delilleri Bildirme Dilekçesi


  Dosya Esas:
  Duruşma Günü: …/…/…
  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 236, 242, 244 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda numarası yazılı dosyaya delillerimizi ibraz ediyoruz. Bu nedenle delillerimizin toplanmasına karar verilmesi talep olunur. …/…/…

  DELİL LİSTESİ :
  1- Nüfus Kaydı
  2- Tarafların mali ve sosyal durum araştırması
  3- Davacının maaş, nöbet geliri, döner sermaye gelirinin ne olduğunun araştırılması
  4- Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/22 Karar sayılı dosyası
  5- Gerektiğinde tanık beyanı
  6- Diğer yasal deliller
  Karşı tarafın delillerine karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Delilleri Bildirme Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


delil listesi sunma dilekçesi,  delil listesi sunma,  delil bildirme dilekcesi,  ek delil sunma dilekçesi