+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İtirazın İptali İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İtirazın İptali İstemi Dilekçesi
  İtirazın İptali İstemi Dilekçesi


  DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİNE
  LEVENT/İSTANBUL
  DAVACI : … Sigorta Anonim Şirketi
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1- … İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  Adres
  2- … Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi
  Adres
  3- … Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi
  Adres
  HARCA ESAS DEĞER : 24.000 YTL.
  DAVA KONUSU : İtirazın iptali
  AÇIKLAMALAR : Müvekkil şirketin … Nakliyat Abonmanı … Sayılı spesifik poliçe ile sigortalı … Anonim Şirketine ait emtialar 1 no.lu davalının donatanı bulunduğu, … Antalya Gemisine yüklenen 2 ve 3 no.lu davalı tarafından taşınmıştır (EK: 1 Poliçe, EK: 2 Taşımaya ilişkin belgeler). Konu ile ilgili olarak tutulan eksper raporu (EK: Ekspertiz raporu, protesto mektubu), ödemeye ilişkin taraflarca tutulan belgelerin incelenmesi durumunda haklılığımız ortaya çıkacaktır.
  DELİLLER : Kadıköy 6. İcra Müdürlüğünün …/… esas sayılı dosyası, sigorta poliçesi, sigortalıya yapılan ödemeye ilişkin ödeme belgesi, eksper raporları, fotoğraflar ve davalıların sunacağı her türlü delile karşı sunacağımız maddi ve hukuki deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile icra dosyasına yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden %40 oranından aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına, yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İtirazın İptali İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


itirazın iptali dilekçesi,  itirazın iptali dilekçe