+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Yere Haksız Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi

  Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi
  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
  ERZİNCAN
  ŞİKÂYETÇİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı (Açık Kimliği)
  Adres
  SUÇ : İcra dairesi tarafından teslim edilen yere haksız müdahale
  SUÇ TARİHİ : …/…/…
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalı hukuka aykırı olarak sahibi bulunduğum taşınmaza müdahale etmiştir. Bu müdahalenin önlenmesi için Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesine açmış olduğum müdahalenin önlenmesi davası sonuçlanmış ve davalı aleyhine müdahalenin men’ine karar verilmiştir.
  2- Mahkeme kararı kesinleştikten sonra Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… esas sayılı dosyası ile müdahale men edilmiş ve taşınmaza bir daha müdahale etmemesi hususunda muhatap uyarılmıştır. Buna rağmen …/…/… tarihinde şüphelinin taşınmazıma yeniden müdahale ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu müdahalenin önlenmesi için müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Tanıklar ve her tür delil.
  Tanıklar: Adı ve Soyadı-Adres; Adı ve Soyadı-Adres.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 309, 342 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, mahkeme kararına istinaden yapmış olduğu müdahale Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ile müdahaleden men edilen kişinin aynı yere haksız olarak yapmış olduğu müdahale nedeni ile cezalandırılması için kamu davası açılmasını şikâyetçi olarak arz ve talep ederim. …/…/…

  Şikâyetçi
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Müdahale Eden Kişinin Cezalandırılması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder