+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği
  Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği


  Esas No: /
  .. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
  ANKARA
  SAVUNMAYA CEVAP
  VEREN (DAVACI) : Adı Soyadı – Adresi
  VEKİLİ : Av. Adı Soyadı – Adresi
  KARŞI TARAF (DAVALI) : .. Vergi Dairesi Müdürlüğü
  VEKİLİ : Av. Adı Soyadı – Adresi
  KONU : .. Vergi Dairesince kesilerek // tarih ve .. cilt, .. sıra no.lu ibranameyle bana tebliğ edilen kaçakçılık cezası kesme işleminin iptali için açtığım ve esas numarası yukarıda belirtilen davaya ilişkin vergi dairesinin verdiği savunmaya cevaplarımdan ibarettir.
  TEBLİĞ TARİHİ : Savunma dilekçesinin tebellüğ tarihi yazılır
  OLAYLAR : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  CEVAPLARIMIZ
  A) USUL YÖNÜNDEN : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  B) ESAS YÖNÜNDEN : 1- ..
  2- ..
  3- ..
  SONUÇ VE İSTEM : Tarh edilen vergi ile kesilen cezanın yukarıdaki açıklamalarım doğrultusunda iptaline, yargılama giderinin (ve varsa ücreti vekaletin) karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim. //

  Davacı/Vekili/Yasal Temsilcisi
  Tarih – Adı ve Soyadı – İmza
 2. Acil

  Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cevap dilekçesi örneği,  cevaba cevap dilekçesi örneği,  cevaba cevaba cevap dilekçesi,  vergi dairesinin savunmasına cevap,  savunma dilekçesine cevap