+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Faize İtiraz Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Faize İtiraz Davası Dilekçesi
  Faize İtiraz Davası Dilekçesi

  Faize İtiraz Davası Dilekçe Örneği  Dosya Esas No:
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  İTİRAZ EDEN
  DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  2- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Faize itiraz
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı dosyasındaki takibe itirazlarımızdır. Davalı bizler aleyhine takip yaparak %95 ticari faiz istemiştir. Ticari faiz %…’dür. Bunun üzerindeki faiz talebe aykırı olduğu gibi yasaya da aykırıdır.
  2- Senette tanzim tarihi ve vade tarihi yoktur. Bunlar sonradan ve anlaşmamız harici olmuştur borcun gerçek ödeme tarihi …/…/… olup, bununla ilgili Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca şikâyette bulunduk. Bu durumda bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 62 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebebiyle Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/… Sayılı takip dosyasındaki işlemiş faizin ve %95 işleyecek faiz talebinin iptaline hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ederiz. …/…/…

  Davacılar
  Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı
  İmza İmza
 2. Acil

  Faize İtiraz Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


faize itiraz dilekçesi,  icra faizine itiraz