+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi
  Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi

  Dosya Esas No: …/…
  Duruşma Günü: …/…/…
  17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ANKARA
  BEYANDA BULUNAN : Bankası A.Ş.
  (DAVALI) :
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  D. KONUSU : Davacı tanıklarının ifadelerine karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.
  BEYANLARIMIZ
  1-Tanıklardan Kaya Şamiloğlu ifadesinde “.bir bey ile bir bayan benim oturduğum daireye gelip Ali Baltacı ile görüşmek istediklerini ve adresini benden sordular” demekle daha önceki savunma ve beyanlarımızı teyid etmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere müvekkil banka yetkililerince davacının ev adresine gidilerek komşularına davacının hırsızlık yaptığı v.b. şekilde bir beyanda bulunulmamıştır. Bu husus Kaya Şamiloğlu’nun emniyette tanık olarak 06.06.2002 tarihinde verdiği ifadesi ile de sabittir. davacının evine kim gitmişse onlarda sadece ve sadece “Bir konu hakkında görüşmemiz gerekli, siz de telefonu var mı?” şeklinde davacının komşusuna beyanda bulunmuşlardır. Davacı tanığı Kaya Şamiloğlu’nun ifadesi, davacı yanın, müvekkil bankanın kendilerini hırsızlıkla itham ettiği, komşularından, Hollanda telefonlarından taciz ve tehdit ettiği şeklindeki iddialarını hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde çürütmüştür.
  2-Davacı yanın dinlenen üç tanığı da kendilerini müvekkil banka yetkililerinin değil, Yılmaz Üçöz isimli şahsın aradığını, kendilerinin onunla görüştüklerini ve adı geçenin “Davacının banka şubesinden 1 Milyar TL. aldığını, bu parayı iade etmezse kırmızı bültenle davacıyı aratacağını” söylediğini beyan ve iddia etmişlerdir. Bu da, daha önceki dilekçelerimizde de belirttiğimiz üzere; “Müvekkil bankanın Etlik Şubesinde çalışan Belgin Öznehir’in görev yaptığı 11 numaralı gişede 25.10.2001 tarihinde 1 Milyar TL. kasa noksanı oluştuğu, bu kasa noksanı adı geçenden Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir. Müvekkil bankanın davaya konu edilen olayla ilgisi tamamen bu kadar olup, konuyla başkaca hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” şeklindeki tamamen gerçeği yansıtan savunmamızı teyid etmekte, böylece davacı yanın iddialarını çürütmektedir.
  SONUÇ VE İSTEM : Tanıkların aleyhimize olan ifadelerini kabul etmiyor, davacı yanın daha sonra dinleteceği tanık ifadelerine karşı beyan hakkımız saklı kalmak kaydıyla beyanlarımızı sunuyoruz. //


  Davalı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Tanık İfadelerine Karşı Beyanlarımın Sunulması Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tanık ifadelerine karşı beyanların sunulması dilekçesi 2010,  tanık beyanlarına karşı beyan dilekçesi,  tanık ifadesine karşı beyan,  tanık ifadelerine beyan dilekçesi,  tanık beyanlarına itiraz dilekçesi,  tanık ifadelerine karşı beyan