+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi
  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi

  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçe Örneği  Dosya Esas:
  Duruşma Günü: …/…/…
  TERCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DÂHİLİ
  DAVALI : Adı ve Soyadı, Halis oğlu, 1986 doğumlu
  Mercan Kasabası, Tercan/Erzincan
  TALEP KONUSU : Davaya dâhil edilme istemi
  AÇIKLAMALAR : Yukarıda numarası yazılı dosyada taşınmazlar için ortaklığın giderilmesi talebinde bulunduk. Açtığımız davada gelen tapu kayıtlarına göre tapuda taşınmaz maliki olarak Halis oğlu … görünmektedir. Bu kişinin de davaya dâhil edilmesi ve gerekli tebligatın yapılması için mahkemesine müracaat etmek gerekmiştir.
  DELİLLER : Tapu kaydı, keşif ve diğer yasal deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 53-58 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Halis oğlu, 1986 doğumlu, (adı ve soyadı yazılı) kişinin davaya dâhil edilmesine, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama giderlerinin de paydaşlar arasında payları oranında bölüştürülmesine karar verilmesi saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
  Eki:
  P.Pulu ve tebliğ evrakı
  Nüfus kaydı
 2. Acil

  Davaya Dâhil Edilme İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


davaya dahil etme,  davaya dahil etme dilekçe örneği,  davaya dahil etme dilekçesi,  mirasçıları davaya dahil etme dilekçe örneği,  mirasçıların davaya dahil edilmesi dilekçe örneği,  mirasçıların davaya dahil edilmesi dilekçesi