+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Mülkiyetin Tespiti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Mülkiyetin Tespiti
  Mülkiyetin Tespiti

  Mülkiyetin Tespiti Dilekçesi


  KEMAH SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Mülkiyetin tespiti.
  DAVA DEĞERİ : 3.304,00 Yeni Türk Lirası
  (Davalı hissesine tekabül eden muhtesat bedeli)
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkil, Kemah İlçesi, Çarşı Mahallesi 199 ada, 16 parsel sayılı taşınmaza malik iken, söz konusu taşınmaz üzerindeki binanın bir dairesini davalıya satmıştır. Satıştan sonra 199 ada, 16 parsel sayılı taşınmaz ifraz görmüş, ifraz neticesinde 199 ada 18, 19 ve 20 parsel numarası verilmek suretiyle üç müstakil taşınmaz haline gelmiştir. Müvekkil, her bir parsele 8/10 hisse oranıyla malik bulunmaktadır. Satışı yapılan ev 199 ada 19 parsel üzerinde kalmış ve kat irtifakı tesis edilmiştir.
  2- Davalı, zaman içinde müvekkilimle aralarında yaşanan anlaşmazlık ve olaylar neticesinde, 199 ada 18 ve 20 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi yönünde Kemah Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/100 Esas sayılı dosyasında dava açmıştır. Dava halen derdesttir.
  3- Söz konusu izale-i şüyu dosyasında, yapılan keşif sırasında, bilirkişiler taşınmazların bedelini muhtesat ile birlikte tespit etmişlerdir. Ancak, hisseler oranında yapılan tespitler, mülkiyeti müvekkilime ait olan muhtesatıda kapsadığı için, mülkiyetin tespiti davası açma zorunluluğu doğmuştur. Şöyle ki; müvekkilim davalıya sadece bir daire satmış ve dairenin bedelini tahsil etmiştir. Daire dışında taşınmaz üzerinde bulunan hiçbir muhtesata ilişkin satış yapmamış ve bedel tahsil etmemiştir. Zaten davalı söz konusu muhtesatın ilgili taşınmazlar içinde kaldığını keşif sırasında öğrenmiştir.
  4- Kemah Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/100 Esas sayılı dosyasında yapılan keşif neticesinde, 199 ada 20 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen, 27 adet ağaç (davalının hissesine düşen bedel: 1.121,00 Yeni Türk Lirası), 18 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunduğu tespit edilen 17 adet ağaç, havuz, istinat duvarı ve tek katlı binanın (davalının hissesine düşen toplam bedel: 2.183,00 Yeni Türk lirası) mülkiyeti müvekkilime ait olup, davalının hiçbir şekilde talep hakkı bulunmamaktadır.
  5- Yukarıda açıklandığı üzere müvekkilim davalıya sadece daire satmış ve bedelini tahsil etmiştir. Davalı tamamen kötü niyetle hareket etmek suretiyle, mülkiyetinin müvekkilime ait olduğu konusunda şüphe bulunmayan muhtesata ilişkin olarak hissesi oranında talepte bulunmaktadır. Davalının haksız talebi karşısında iş bu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.
  DELİLLER : Kemah Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/100 Esas sayılı dosyası, tanık, keşif, tapu kayıtları ve sair yasal deliller.
  HUKUKİ SEBEPLER : HUMK ve sair ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, davamızın kabulüne;
  Erzincan İli Kemah İlçesi, 199 ada 20 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunan, 27 adet ağacın (12 adet ceviz, 4 adet kayısı, 2 adet erik, 1 adet elma, 1 adet armut, 1 adet fındık, 2 adet kavak ve 4 adet akasya ağacı),
  Erzincan İli, Kemah İlçesi 199 ada 18 parsel sayılı taşınmaz sınırları içinde bulunan, 17 adet ağacın (4 adet ceviz, 4 adet kayısı, 5 adet elma, 2 adet armut, 2 adet erik ağacı), tek katlı binanın, havuzun ve istinat duvarının mülkiyetinin müvekkilime ait olduğunun tespitine,
  Yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza

  Ek: Bilirkişi raporları ve Vekâletname.
 2. Acil

  Mülkiyetin Tespiti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder