+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi
  Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi

  Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçe Örneği  İcra Dosya Esas No: /
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVANIN KONUSU : Takibe kısmi itirazın kaldırılması
  TALEBİN KONUSU : Haklı davanın kabulü ile borçlunun borca kısmi itirazının iptaline takibin devamına ve itiraz ettiği 340,00 YTL üzerinden %40 icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine verilmesi dileğidir.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalı, bana ait Yunus Emre Mah. 556 Sok. No: 30 Erzincan adresindeki taşınmazımda 26.01.2006 – 13.03.2007 tarihleri arasında aylık 200,00 Yeni Türk Lirası kira bedeli ile kiracı olarak oturmuştur. Şubat ayı kirasının tamamını ve mart ayı kira parasının da yarısını ödememiştir. Yine iş bu taşınmazıma ait kullandığı su ve elektrik paralarını dahi ödemediği gibi sağlam teslim ettiğim su sayacını bozmuştur.
  2- Bu yüzden kendisini icraya verdim. Yaptığım icra takibine ve yasal sürenin geçmesine rağmen kiracı, takibe haksız ve kötü niyetli olarak kısmen itiraz etmiştir. Borçlunun haksız ve kötü niyetli itirazı nedeni ile takip durduğu için borcuda ödemediği iş bu davayı açarak kısmi itirazın iptalini isteme zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Erzincan 1. İcra Müdürlüğünün 2007/1444 numaralı icra dosyası, kira akdi, vs. tüm deliller.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 68 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile borçlunun itirazının iptaline ve takibin devamına, borçlunun takibe haksız ve kötü niyetli kısmi itirazı nedeni ile itiraz ettiği kısım olan 340,00 Yeni Türk Lirası üzerinde %40 icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine, icra dosyasının celbine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Takibe Yapılan Kısmi İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


itirazın kaldırılması davası dilekçe örneği,  itirazın kaldırılması dava dilekçesi,  itirazın kaldırılması dilekçesi,  itirazın kaldırılması dava dilekçe örneği