+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması İstemi Dilekçesi
  Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması İstemi Dilekçesi

  Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması İstemi Dilekçe Örneği  İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  TALEPTE BULUNAN
  BORÇLU : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  KARŞI TARAF
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı
  Adres
  İSTEM : Ödeme nedeniyle takibin durdurulması
  AÇIKLAMALAR :
  Alacaklı olduğunu iddia eden // tarihinde .. İcra Müdürlüğü kanalıyla .. YTL’lik ödeme emri ile bono fotokopisi göndermiştir. Borçlu değilim. Mahkemeye sunacağım belgeler savunmamı doğrulayacağından takibin durdurulması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
  DELİLLER : İcra dosyası, bonolar vs.
  HUKUKİ NEDENLER : İİK. m. 33, 33/a ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak takibin durdurulması ile yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. //


  Talepte Bulunan
  Borçlu
  İmza
 2. Acil

  Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


icra takibinin durdurulması dilekçesi