+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi Dilekçesi
  İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi Dilekçesi

  İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi Dilekçe Örneği


  Dosya Esas No:
  İCRA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
  ERZİNCAN
  İTİRAZIN KALDIRILMASINI
  İSTEYEN
  (ALACAKLI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  KARŞI TARAF
  (BORÇLU) : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : İtirazın kaldırılması
  AÇIKLAMALAR :
  1- Kısa bir süre arkadaşlık yaptığım borçluya borç olarak .. Yeni Türk Lirası verdim. Bunun karşılığında ise, o gün yanımızda çek veya senet olmadığı için …/…/… tanzim ve …/…/… ödeme tarihli … Yeni Türk Lirası karşılığında bir belge aldım.
  2- Borcunu zamanında ödemeyince icra takibi başlattım. Borçlu bana vermiş olduğu belgenin altındaki imzanın kendisine ait olmadığı itirazı ile icra takibinin durdurulmasını sağladı. Oysa belgenin altındaki imza kendisine aittir.
  3- Borçlunun imzalarının temin edilerek gerekli incelemenin ve karşılaştırmaların yapılması durumunda gerçek ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 168/5, 169 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, borçlunun itirazının kaldırılmasına, icra takibinin devamına, borçlunun %40’tan aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatı ödemesine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
  Alacaklı
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  İcra Müdürlüğüne Yapılan İtirazın Kaldırılması İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


itirazın kaldırılması dilekçesi,  icra takibine itirazın kaldırılması dilekçesi