+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Satışa İzin Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Satışa İzin Davası Dilekçesi
  Satışa İzin Davası Dilekçesi

  Satışa İzin Davası Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  SATIŞA İZİN TALEBİNDE
  BULUNAN DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı - Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Satışa izin verilmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilin annesi S. D. 1340 (1924) doğumlu olup, eşinin vefatından sonra 1983 yılından beri oğlu olan müvekkil ile kalmaktadır. Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgi ve bakıma muhtaçtır. Bu nedenle de mahkemenize müvekkilim İ. D.’nin kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumuz davada Erzincan Sulh hukuk Mahkemesinin Esas 2007/… ve Karar 2007/… sayılı kararı ile müvekkil annesi S. D.’a vasi olarak atanmıştır.
  2- Kısıtlı S. D., Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir. İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yeterince yararlanamamaktadır. Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler. Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretimiz hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık vs her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : MK. md. 462/1 ve ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkil vasi İ. D.’nin annesi kısıtlı S. D.’nin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu Erzincan ili, Merkez Karaağaç Mahallesi 58 pafta 823 ada 26 parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesini kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmesi için gerekli iznin verilmesini davacı vekili olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Satışa İzin Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder