+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Gaiplik Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Gaiplik Davası Dilekçesi
  Gaiplik Davası Dilekçesi

  Gaiplik Davası Dilekçe Örneği


  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACILAR : Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı, Adı ve Soyadı
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Gaiplik
  AÇIKLAMALAR :
  1-Müvekkillerimizin babası çobanlık yapmakta ve Erzincan sınırları içinde bulunan Ergan dağındaki arazilerde hayvanları otlatmaktadır. …/…/… tarihinde yine hayvanları otlatmak için gittiği dağdan dönmeyince tüm köy halkı aramaya çıkmış fakat tüm aramalarımıza rağmen ne ölüsünü ne de dirisini bulunabilmiştir.
  2-Müvekkillerimin babasından o günden beri hiçbir haber alınamamıştır. Müvekkillerimin babasının kaybolduğu tarihten itibaren bey yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu durumda bu davayı açmak zaruret hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 32-35, HUMK ve sair ilgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan nedenler karşısında, beş yıl fazla bir süre önce kaybolan müvekkillerimin babası … gaipliğine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacılar vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza

  Ek: Vekâletname.
 2. Acil

  Gaiplik Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


gaiplik davası,  gaiplik kararı için başvuru dilekçe örneği