+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi
  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi

  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  VASİNİN AZLİNİ
  İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  AZLİ İSTENEN VASİ : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Vasinin azli
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.
  2- Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.
  DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs. delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 424 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi (Adı ve Soyadı)'in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Azil İsteyen Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder