+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi








  Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi

  Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Geçit hakkı
  DAVA DEĞERİ : 1.000,00 Yeni Türk Lirasıdır.
  AÇIKLAMALAR :
  1- Erzincan Çağlayan Köyü Sarıkaya Mevkiinde … ada, … pafta, … parsel’de kayıtlı olun bir üzüm bağım bulunmaktadır. Davalının ise, aynı mevkide … ada, … pafta, … parsel’de üzüm bağı bulunmaktadır. Sahibi bulunduğum taşınmazın yolu olmadığından komşu taşınmazın takımını yol olarak kullanmaktayım. Bu durum ise bazı sıkıntılara neden olmaktadır.
  2- Sahibi bulunduğum üzüm bağım geçebilmek için 100 metre boyunda ve 5 metre eninde yol olarak kullanmak üzere geçit hakkı verilmesini, bu geçit hakkı dolayısıyla mahkemece tespit edilecek olan değer karşılığını yatırmaya hazır olduğumu bildirir, mahkemece tespit edilecek geçit hakkının tapuya tescilini talep ediyorum.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 747 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece uygun görülecek olan bedeli mukabilinde sahibi bulunduğum taşınmaz lehine geçit hakkı tesi-sini ve tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı
  Adı ve Soyadı
  İmza








 2. Acil

  Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


geçit hakkı dava dilekçesi,  geçit hakkı davası dilekçe örneği,  zorunlu geçit hakkı dilekçesi,  geçit hakkı dilekçesi