+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Terekenin Tespitini İsteme Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Terekenin Tespitini İsteme Dilekçesi
  Terekenin Tespitini İsteme Dilekçesi

  Terekenin Tespitini İsteme Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  (Kendisine asaleten çocuğuna velayeten)
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Hasımsız
  DAVA KONUSU : Terekenin tespiti
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim eşi ve eşinin anne ve babası ile birlikte aynı evde yaşamakta iken, eşinin anne ve babasının evliliklerine müdahalesi neticesinde aile içinde yaşadığı sorunlar dolayısıyla bir süre önce müşterek çocuklarına yanına alarak kendi anne ve babasının evine yerleşmiştir. Müvekkilimin eşi …/…/… tarihinde trafik kazası geçirmiş ve vefat etmiştir.
  2- Bu üzücü olaydan sonra müvekkilim eşinden kendisine ve müşterek çocuklarına intikal eden ev eşyaları ve mirasın kendilerine teslim edilmesini istemelerine rağmen bir netice elde edememiştir. Harici duyumlarımıza göre, müvekkilimin eşinden intikal eden malların kaçırılma ve gizlenmesi girişimlerinin başladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Varlıklı bir kişi müvekkilimin eşinin mirasının kaçırılmasını önlemek amacı ile terekenin tespiti talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 590 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin eşinden intikal eden mirasın kaçırılmasına engel olmak için terekesinin tespitinin yapılmasını müvekkilim adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Terekenin Tespitini İsteme Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tereke tespit davası,  tereke tespit davası dilekçe örneği,  tereke davası dilekçe örneği,  terekenin tespiti dava dilekçesi,  tereke tespiti davası dilekçe örneği