+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe Örneği
  Karar Düzeltme İstemine İlişkin Dilekçe Örneği


  YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ VARDIR
  DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE
  .. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA
  KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
  İSTEYEN : Adı Soyadı – Adresi, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ (VARSA) : Av. Adı Soyadı – Adresi
  KARŞI TARAF : Adı Soyadı – Adresi
  İSTEMİN KONUSU : Danıştay .. Dairesinin // tarih ve E.., K.. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden .. .. Vergi Mahkemesinin // tarih ve E.., K.. sayılı kararının onanması ve karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulması isteminden ibarettir.
  KARARIN DÜZELTİLMESİ İSTEMİNİN GEREKÇELERİ
  1- ..
  2- ..
  3- ..
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER

  1- ..
  2- ..
  3- ..
  SONUÇ VE İSTEM : Danıştay .. Dairesinin // tarih ve E.., K.. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasından sonra, dava konusu tarh ve ceza kesme işlemini iptal eden .. .. Vergi Mahkemesinin // tarih ve E.., K.. sayılı kararının onanmasını, karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasını ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygıyla arz ederim. //

  Kararın Düzeltilmesini İsteyen
  Adı Soyadı

+ Yorum Gönder


danıştay karar düzeltme dilekçesi,  danıştay karar düzeltme dilekçesi örneği,  karar düzeltme dilekçe örneği 2011,  danıştay karar düzeltme dilekçe örneği,  karar düzeltme istemine ilişkin dilekçe örneği,  karar düzeltme dilekçesi hukuk örneği