+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi
  Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi

  Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği


  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACILAR : 1- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  2- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLLERİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALILAR : 1- Adı ve Soyadı
  Adres
  2- Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Satış vaadi sözleşmesine dayılı tapu iptali ve tescil
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalıların murisi A.T. Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… tarih ve yevmiye numaralı satış vaadi sözleşmesi ile Erzincan İli, Merkez Fatih Mahallesi, Köyaltı mevkiinde bulunan 1946 ada, 17 Parsel’de kayıtlı bulunan gayri menkulü müvekkillerime satmıştır. Bedelinin bir kısmını peşin almış diğer kısmı ise zamanla … Bankasında açılan hesabına yatırılmıştır.
  2- Yapılan satış vaadi sözleşmesi gereğince tapuda işlem yapılacağı esnada A.T. vefat etmiştir. A.T.’nin murisleri ise, tapuda ferağ vermeye yanaşmamaktadırlar. Bu durumda söz konusu taşınmazın müvekkillerim adına tescili için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 716 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle; Erzincan İli, Merkez Fatih Mahallesi, Köyaltı mevkiinde bulunan 1946 ada, 17 Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkillerim M. M. ve N. N. adına tapuya tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalılara yüklenmesine karar veril-mesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. …/…/…
  Davacı Vekili
  Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Satış Vaadi Sözleşmesine Dayılı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


satış vaadi tapu tescil davası dilekçe