+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Cevaba Cevap Dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Cevaba Cevap Dilekçesi
  Cevaba Cevap Dilekçesi

  Cevaba Cevap Dilekçe Örneği

  Dosya Esas No: /
  Duruşma Tarihi: //
  KÜÇÜKÇEKMECE 2. AİLE MAHKEMESİNE
  Gönderilmek Üzere
  ERZİNCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
  CEVABA VE DELİLLERE
  CEVAP VEREN DAVALI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVACI : Adı ve Soyadı
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  CEVAPLARIMIZ :
  1- Karşı tarafın cevapları usul ve yasaya aykırıdır. Davacı iyi giden evliliğini bir başka kadınla olan ilişkisi nedeni ile bitirmek istemiş ve müvekkilimi beğenmemeye başlamıştır. Dava dilekçesinde boşanmayı gerektirecek ciddi bir nedenin olmadığı da görülmüştür.
  2- Davacının tanık olarak dinletmek istediği C.S. ve E.B., müvekkilim ile davacının evlerine gelip giden kişiler değildir. Müvekkilim, C.S.’nin davacının sadece iş arkadaşı olduğunu ismen bilmektedir. Bu kişi müvekkilim ile davacının evine gidip gelmişliği yoktur.
  3- Müvekkilim F. Ç. ve E. B.’yi tanımamakta hatta F. Ç.’nin, davacı ile birlikte yaşayan kadın olmasından endişe duymaktadır. Böylece müvekkil, davacının asılsız iddialarını ispat etmek için birlikte yaşadığı kadını tanık yaparak boşanma sonucuna ulaşacağı endişesi yaşamaktadır. Bu yüzden tanıklardan, davacı ve davalı ile nereden tanıştıklarının, irtibatlarının, müşterek eve gidip gelmediklerinin, davalıyı hiç görüp görmediklerinin, mümkünse davalının eşkâlinin tanıklardan sorularak bilgi ve görgülerinin verirken samimi olup olmadıkları hususunun araştırılmasını talep ediyoruz.
  4- Dinlettiğimiz tanıklarla savunmalarımız ispat etmiş durumdayız. Ayrıca 4767 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5 ve 6. maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz.
  5- Davacının bir başka kadın nedeni ile müvekkilim boşamaya kalktığı hususunun, tanıklarla davacının irtibatının tespiti açısından bir psikolog veya pedagogun bu davada atanmasını ve tanıkların ne iş yaptığının, davacı ve davalı ile nereden tanıştıklarının, davacının telefon kayıtlarının, savunmalarımızdaki tüm hususların ve gerçekte davacının niçin boşanma istediğinin yani uyuşmazlık nedeni hakkında araştırma yaptırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim Erzincan’da babasının yanında yaşamaktadır ve duruşmalara gelip gidecek maddi durumu bulunmamaktadır.
  HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 209 ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle haksız cevapların reddine, 4767 sayılı Kanunun 5 ve 6. maddelerine göre, davacının iddia ettiği ve müvekkilimin savunmasında geçen hususlarda bir psikolog veya pedagoga araştırılma yaptırılmasına, haksız davanın reddine ve nafaka talebimizin kabulüne, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
 2. Acil

  Cevaba Cevap Dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cevaba cevap dilekçesi örneği