+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İhtarnameye cevap, 2- Muaccel kira borçlarının ödenmesi ihtarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İhtarnameye cevap, 2- Muaccel kira borçlarının ödenmesi ihtarı
  İhtarnameye cevap, 2- Muaccel kira borçlarının ödenmesi ihtarı

  ----NOTERLİĞİ’NE

  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : 1- İhtarnameye cevap, 2- Muaccel kira borçlarının ödenmesi ihtarı.
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, .---- Noterliğinden ----- ve ----yevmiye numarası ile gönderilen ihtarnamede kira sözleşmesi uyarınca 1 yıllık kira bedeli karşılığı çek hazırlayarak ---- tarihinde teslim etmek üzere geldiğinizi, ancak çekleri kabul etmediğimizi, yeni dönem için aylık 5,000.-YTL kira talep ettiğimizi iddia etmektesiniz.
  2- İddialar gerçek dışıdır. Yazılı kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünde yıllık kira artışının TÜFE oranı kadar olacağı kararlaştırılmış olduğuna göre aylık 5,000.-YTL talep etmemiz mümkün olmadığı gibi kiracıyı da bağlamaz. TÜFE oranında artış yapıldığında gönderdiğiniz ihtarnamede de belirtildiği gibi yeni dönem aylık kirası 4,000.-YTL’dir. Aylık kira miktarı bakımından 4,000.-YTL dışında bir talebimiz yoktur.
  3- İddia edildiği gibi yıllık kira bedeli karşılığı - adet çek teslimi için tarafımıza müracaat edilmemiştir. Tam tersine ilk başta şifahi ikazlarımıza oyalayıcı cevaplar verilmiştir.
  4-Kira sözleşmesinde aylık kira bedellerine karşı .- çekin yeni dönemin başında teslim edileceği kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla çeklerin teslim edilmesi gereken tarih ---- değil, -----’dir. Yine PTT ile gönderileceği beyan edilen Mayıs 2005 kirasının ödeme günü de ---- tarihidir. Aylık kira borcunun sözleşmede kararlaştırılan zamanda ve ödeme şekline uygun olarak yerine getirilmemesi öncelikle akde aykırılık oluşturmaktadır. Ayrıca iki aylık kira bedeli gününde ödenmediği takdirde dönem sonuna kadar olan aylık kira bedellerinin tümünün muaccel olacağı kararlaştırılmıştır.
  Sayın Muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde muaccel kira borçlarınızı ödemeniz, yine tebliğden itibaren üç gün içinde bakiye aylık kira bedelleri karşılığı çekleri tarafımıza teslim etmeniz, aksi takdirde kira alacağının tahsili, akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinizde yasal yollara müracaat edileceği, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağı ihtar olunur.
  Sayın Noter, işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza iadesini rica ederiz. ./../

  Keşideci Vekili
 2. Acil

  İhtarnameye cevap, 2- Muaccel kira borçlarının ödenmesi ihtarı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder