+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Avukatlık yapmaya Engel haller nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Avukatlık yapmaya Engel haller nelerdir?
  Avukatlık yapmaya Engel Haller Hakkında Genel Bilgi

  Aşağıdaki durumlar avukatlığa engel hallerdir:

  a) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

  b) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.

  c) Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.

  d) Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.

  e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.

  f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.

  g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.

  h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak. 2. Ziyaretçi

  Polis okulundan atılmak avukat olmaya engelmidir
 3. Fatma
  Administrator
  Polis okulundan atılmak avukat olmaya engelmidir

  avukatlık mesleğine kabuldeki engeller yukarıdaki katalog ile belirlenmiş olup aynı zamanda bu katalog geniş yorumlara da maruz bırakılabilir. Sizin okuldan atılma sebebi bu maddelerden birini kapsıyorsa, sorun çıkabilir.
+ Yorum Gönder


avukatlık yapmaya engel suçlar,  avukatlık yapmaya engel haller,  avukat olmaya engel haller,  avukatlığa engel haller,  avukatlıktan atılma sebepleri