+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Makam Tazminatı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mekanik Ariza
  Devamlı Üye

  Makam Tazminatı nedir
  Makam Tazminatı nedir

  Makam Tazminatı nedir, Makam Tazminatı ne demek

  Makam tazminatı, yasal düzenlemelerle aylıklara ilave olarak yansıtılan bir ödeme şeklidir. Kamu görevinde üst yönetici kadrolarında bulunanlara yapılan ödüllendirme de denilebilir.

  Ancak, bu uygulama üst yönetici kadrolarında bulunanlarla sınırlı kalmamış, kendi özel kanunları gereği mali ve sosyal hakları düzenleyen kurumlarda görev yapan ve yönetici kadrolarında bulunmayan personele de zamanla yaygınlaştırılmış bir uygulamadır.

  Makam tazminatı, yasal düzenlemelerle tespiti yapılan belli bir rakamın, güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın, emekli aylık tutarına eklenmesi suretiyle yapılan bir ödeme tutarı olmaktadır.

  Makam Tazminatı neden yalnızca kamu görevlilerine ödenmektedir?

  Makam tazminatı ödenmesine dair yasal hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve yine devlet memurlarının sosyal güvenliklerine ilişkin hükümlerin yer aldığı 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde bulunmaktadır.

  İş Kanununa tabi hükümlerde ise böyle bir düzenleme yoktur.

  İş Kanunu hükümlerine böyle bir hüküm konulabilir mi?

  İş Kanunu hükümlerine tabi olanlar, kamu ve özel işyerlerinde çalışmaktadırlar. Durum böyle olunca iş kanunu hükümlerine tabi olanların da ayrılması gerekir. Bu ise bu konuda yapılacak düzenlemeyi de olumsuz etkileyeceğini göstermektedir.

  İş Kanununa tabi yapılan görevin karşılığı kamu görevi makam tazminatına hak kazanılan bir görev ise ve kişi iş kanununa tabi görev yaptıktan sonra kamu görevine geçtiğinde makam tazminatına hak kazanabilir mi?

  İş Kanunu hükümlerine tabi Genel Müdürlük yapan, bu görevinden sonra kamu görevine başlayan kişi, Genel Müdürlük görevini 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroda yapmadığı için makam tazminatı alamayacaktır.

  Yukarıda yapmış olduğumuz değerlendirmeler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda görev yapanlarla ilgili bulunmaktadır.

  2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memurluğu pozisyonunda görev yapanlardan emekliye ayrılacak olanlar hakkında bağlanacak olan aylıklarda prime esas kazanç sistemi esas alınacağından, makam tazminatı ödemesi adı altında bir ödemede bulunmamaktadır.
 2. Acil

  Makam Tazminatı nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


makam tazminatı nedir,  makam görev tazminatı nedir,  makam göstergesi nedir