+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda İlamsız icra takibinde itraz yolları ve çeşitleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İlamsız icra takibinde itraz yolları ve çeşitleri
  İlamsız icra takibinde itraz yolları ve çeşitleri

  İlamsız icra takibinde itraz yolları hakkında bilgi

  1-YETKİYE İTİRAZ
  2-BORCA İTİRAZ (Ödeme,Takas,Zamanaşımı)
  3-İMZAYA İTİRAZ

  İTİRAZ SEBEPLERİ

  *Maddi hukuka veya takip hukukuna ilişkin itiraz sebepleri,

  *Maddi hukuka dayanan itiraz sebepleri

  *Alacak hiç doğmamıştır veya istenildiği kadar değildir.

  *Alacağı doğuran sözleşme batıldır.

  *Alacak muaccel değildir.

  *Borç son bulmuştur, ödenmiş veya zamanaşımına uğramıştır.

  *Alacak taliki bir şarta bağlıdır,

  *Alacaklı veya borçlu sıfatı yoktur vs.

  *Takip Hukukuna dayanan itiraz sebepleri

  *Yetki itirazı,

  *Alacaklının aynı alacak için bir takip yaptığı ve bu takibin devam ettiği,(derdestlik)

  *Hakkında aciz vesikası olan borçlunun, yeni mal iktisap etmediği yönündeki itirazı

  Borçlu 7 gün içinde itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Borçlunun itirazında haklı olup olmaması önemli değildir.

  Bu durumda alacaklı ne yapmalı ?

  1-İmzası ikrar edilmiş adi senet
  2-İmzası noterlikçe tasdik edilmiş senet
  3-Resmi Daireden alınmış Belge yada makbuz

  İcra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi ile sonucu takibin durdurulması durumunda, alacaklı yukarıda sayılan belgelere dayanarak 6 ay içerisinde İcra Tetkik Mercii'nde itirazın kaldırılması talebinde bulunabileceği gibi 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası da açabilir.

  *Kira alacağına ilişkin ilamsız takiplerde temerrüt süresi 30 gündür.30 günden önce itirazın kaldırılması istenebilir ise de temerrütten dolayı tahliye istenemez.

  **Haksız borca ilişkin itirazın kaldırılması halinde, -talebe bağlı olarak- borçlu aleyhine itirazın kaldırılması talebinin reddi halinde ise alacaklı aleyhine en az %40 icra-inkar tazminatına hükmedilir.
 2. Acil

  İlamsız icra takibinde itraz yolları ve çeşitleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder