+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Banka dosya paraları iade dilekçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Banka dosya paraları iade dilekçesi
  Banka dosya paraları iade dilekçesi

  Banka dosya paraları iade dilekçe örneği  ………… KAYMAKAMLIĞI

  (Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına)

  TC.Kimlik No :

  ŞikâyetEden :

  Adresi :

  E-Posta & Telefon :

  ŞikâyetEdilen :

  Adresi :

  ŞikâyetinParasal Değeri :

  ŞikâyetinTarihi :

  ŞikâyetinKonusu : Haksızşart ile Ayıplı Hizmet.

  Açıklamalar :1-) …….. Bankası, …… şubesinden . /. /… tarihinde … …. adı altında……….. – Türk Lirası nakit

  ödemeli kredialdım.

  2-)Banka ile işbukrediye ilişkin olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Ancak bu sözleşmeninbir

  örneği tarafıma verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olmasıdolayısıyla sözleşmenin

  içeriğine müdahale hakkım verilmemiş ve benimle demüzakere edilmemiştir. (4077/6. Madde )

  3-)Kaldı kisözleşmeler taraflar arasında akdedilirken, sözleşme hürriyeti ilkesine bağlıolarak taraflar

  arasında dengesizliğe yol açacak veya taraf aleyhine olacak birmaddenin hukuken bağlayıcılığı yoktur

  (4077/6. Madde )

  4-)Krediye bağlısözleşmelerde dosya masrafı ve benzeri isimler altında yapılacak kesintilerdetaraf olan

  tüketiciye önceden bilgilendirme yapılması zorunluluğubulunmaktadır. Yine bu bağlamda tüketici dosya

  masrafı işlemine bağlı olarakrıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi

  yazısıylatarih ve imza koyması halinde bu sözleşmenin bağlayıcılık hükmü ile geçerliliğiolacaktır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hükümgereğidir (4077/6. Madde ). Eğer tüketici kendi

  rızası ile dosya masrafıücretini ödemeyi kabul etmiş olsaydı bu duruma itiraz etme hakkıbulunmayacaktı.

  5-)Kredi veren, kredisözleşmesi esnasında bu bilgileri vermek zorundadır. Fakat bu bilgilerivermekten

  imtina ederek ve bilerek tüketiciden hile ile gizleyip mağduriyetinesebebiyet vermektedir. Bu durum

  4077 Sayılı kanunun ilgili 4/A maddesine göreayıplı hizmettir. Tüketicinin, satıcıya ayıbı bildirme süresi

  dolayısıyla yasalolarak iki yıl ile sınırlıdır. Ve yasal seçimlilik haklarından birini tercihetme hakkına sahiptir.

  Dolayısıyla benden haksız ve hukuksuz olarak dosyamasrafı adı altında alınan ……..- Türk Lirasının

  tarafıma iade edilmesigerekir.

  6-)Bahse konu şikâyet4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince Hakem Heyeti yetki

  vegörev alanı içerisinde bulunmaktadır.

  7-)İşbu şikâyetikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.

  HukukiSebepler :4077 Sayılı Kanun ile diğer ilgili tüm mevzuat.

  HukukiDeliller :Kredi Sözleşmesi, ödeme belgesi, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişiincelemesi,

  fazlaya ilişkin delil sunma.

  İstemSonucu :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmışbulunan …….-

  Türk Lirası bedelin tarafıma iade sine Karar verilmesinisaygıyla arz ve talep ederim. Şikâyet Eden

  (Ad, Soyad ve İmza)
 2. Acil

  Banka dosya paraları iade dilekçesi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder