+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Antika ve Tarihi Eser Forumunda Heykel ve heykelciliğin tarihçesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Heykel ve heykelciliğin tarihçesi
  Heykel ve heykelciliğin tarihçesi


  Heykel ve heykelciliğin tarihi eski zamanlara kadar uzanır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda mermer, ağaç, taş, pişmiş toprak, maden vs. gibi çok çeşitli malzemeden yapılmış heykel ve heykelciklere rastlanmaktadır. Bunlar ve diğer heykeller üzerinde yapılan incelemelerden, heykellerin büyük bir kısmının çeşitli kavimlerin ilah olarak tanıdıkları varlıkları tasvir ettikleri, bazılarının


  kraliçe gibi hükümdar ailelerini,


  kahramanları ve kahramanlık olaylarını, bilim, sanat ve sporda meşhur olmuş kimseleri, bir kısmının da çeşitli insan ve hayvanları tasvir ettikleri anlaşılmıştır. Tarihi araştırmalar, ilk heykelin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hakkında herhangi bir netice vermemektedir.

  Tarihi çok eski olduğu bilinen heykel ve heykelciliği bu derece yaygınlaştıran asıl sebep, inançtır. Çeşitli devirlerde yaşamış insanların tapındıkları ve ilah tanıdıkları şeylerin ağaç, taş, maden üzerine işlemeleri ve ibadetlerini bunlara karşı yapmaları, heykel ve heykelciliğe cemiyet hayatında geniş yer verilmesine yol açmıştır.

  İlk çağ topluluklarında sanatçılar genellikle bir geleneği devam ettirir. Ortaya konan eser, toplumun ortak malı olarak kabul edilir. Dolayısıyla eserler sanatçıları değil üretildikleri kavim ve toplulukların adıyla anılırlar. 2. Ezlem
  Üye

  Heykel ve heykelciliğin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yapılan kazı çalışmalarında kilden ağaçlardan ve birçok malzemelerden yapılmış heykeller bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder