+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Antika ve Tarihi Eser Forumunda Bursadaki Osmangazi Türbesi Hakkında Tarihi Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bursadaki Osmangazi Türbesi Hakkında Tarihi Bilgiler
  BURSADAKİ OSMAN GAZİ TÜRBESİ

  Bursa kuşatmasının devam ettiği sırada Osman Gazi oğlu Orhan Bey'e şehir içindeki kubbeli yapıyı göstererek "Oğul; ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şol gümüşlü kubbenin altına koyasın" demiştir. Günümüz Tophane Parkı'nın girişinde solda kalan bu kubbeli yapı Mesihilerin şapeline aitti. Bursa fethedildikten sonra, şapel mescide çevrildi ve Osman Gazi buraya defnedildi. Saint Elias(Elia-İlyas) Manastırı'nın bölümüne ait olan şapelin içi 8,3 m. genişliğindeki duvarlara bitişik çift sütüncuklarla ayrılmış, yarım yuvarlak nişli, sekizgen plana sahipti. XI. yüzyılda yapıldığı bilinen bu şapel'in şekli, Roma İmparatorluk devrinden itibaren uygulamaya başlanan örneklerle büyük benzerlik göstermektedir. Şapel'in narteks kısmının olduğu yere gömülen mezarlar, günümüzde açıkta kalmıştır. 1855 depreminde yıkılan türbe 1863'te Sultan Abdülaziz tarafından eski plana sadık kalınarak yapılmıştır. Türbe kubbe ile örtülü sekizgen plana sahiptir. Türbe'ye kuzeydeki ahşap antreden geçilerek girilir. Ortada sedef kakmalı muhteşem ahşap sanduka Osman Gazi'ye (1258-1326) aittir. Solunda oğlu Alaaddin Bey, bunun yanında Hüdavendigâr oğlu Savcı Bey sağında, Aspurça Hatun'un oğlu ibrahim Bey ile adları bilinmeyen on iki sanduka vardır. Türbe'de Konya Sultanı Alaaddin tarafından Osman Bey'e gönderilen çok büyük bir davul ve tesbih sergilendiğinden, halk arasında Davullu (Davud) manastırı denmesine neden olmuştur. Bunlar bir yangın sırasında yanarak kül olmuştur. Türbe, konak salonları dekorasyonu şeklinde bezenmiş, pencerelere kumaş perdeler takılmıştır. Fransız mimari stilinde yapılan bu kısımda ufak bir mihrap görülmektedir. Pencere parmaklıkları dökme demirdendir
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Bursa da Tophane semtinde bulunan bu Türbe, Şehitlik Anıtının yanında yaptırılmıştır. Osman Gazi Söğütte öldüğü zaman ilk önce babası Ertuğrul Gazinin yanına gömülmüştür ancak Türler Bursayı alınca onu da yanlarında getirmişler ve burada bir türbe yapmışlardır onun için. Depremde yıkılan Türbesinin yerine Abdulaziz ona şu anda bulunduğu Türbeyi yaptırmıştır.
+ Yorum Gönder


bursa osman gazi türbesi hakkında bilgi,  osmangazi türbesi hakkında bilgi,  bursa orhangazi türbesi hakkında bilgi