+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Antika ve Tarihi Eser Forumunda Müze eğitimi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gülcan
  Devamlı Üye

  Müze eğitimi nedir
  MÜZE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ

  Müze eğitimi nedir.jpg.

  Halka sunma ( sergileme ) amacı toplanan eserler.in müze binalarındasergilenmesi ile birlikte çoğalmış ve beraberinde müzelere çeşitli görevler yüklemiştir
  . Toplanan bu eserler çoğaldıkça, depolanması, korunması, belgelenmesi

  gibi işlerin doğmasına yol açmıştır. Gitgide eserleri sadece sergileme yetmemş, bunları halkın beğenisini kazanacak şekilde sunma yolları aranmış , koruma, belgeleme, depolama gibi işler birer uzmanlık alanı durumuna gelmiştir. Her geçen gün yeni bir işlev kazanan müzeler sergileme işini eğitim amacı ile de yapmaya başlamıştır. Eğitimde gerek alanla ilgili uzmana yönelik , gerekse halka yönelik olarak planlama ve uygulama yoluna gidilmiştir.

  Bir müzenin amacı olarak akla gelen en önemli konu eğitimdir. Müzeler, kendi kadrolarının sürekli araştırmaları ve kendi koleksiyonları üzerinde çalışmaları olmadan bu amacı gerçekleştiremezler. Öte yandan eğitim amacı koleksiyon için tek amaç olamaz. Aynı zamanda teşhir edilen eşyanın bir albenisi olması gerekir. Bu yalnız sanat müzelerinin değil bütün müzelerin başlıca özelliğidir.

  Müzeler sürekli çoğalan ve gelişen amaç ve görevler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaları yürütürken, her yeniliği yakalayacak düzeyde olmasına dikkat edilmeli , müzelerin geleceğe yol gösterici olduğu unutulmamalıdır. Çünkü müzeler artık sadece geçmiş dönemlere ait eserleri depolayan ve sergileyen kurumlar değildir; aynı zamanda birer eğitim kurumlarıdır. Eğitim de bir süreç olduğuna göre; başlangıcı ve sonu yoktur. Müzeler buna uygun olarak üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek zorundadırlar. Ancak müzelerin eğitim kurumu olduğunu belirtmek tek işlevinin bu olduğu anlamına gelmemektedir. Müzeler bir çok işlevinin yanında bir de eğitim kurumu olma özelliğini taşımaktadırlar.

  Müzelerde ve galerilerde eğitim yapmak, müzenin koleksiyonları ile müze ziyaretçisinin gereksinmeleri ve ilgileri arasında ilişki kurmaktır. Her grubun ve her bireyin gereksinmeleri ve ilgileri farklıdır. (Greenhill, 1999)

  Müzeler bir yandan konusu gereği topladığı depoladığı, arşivlediği, koruduğu eserlerle kültür ortamı olma amacını gerçekleştirirken , diğer yandan sergileme vb. yolla eğitim amacını da gerçekleştirerek bu anlamda bir bütün olma özelliğine ulaşmaktadır. Böylece, bu amaçları doğrultusunda , müzelerin kültürel ve eğitsel görevleri şöyle sıralanabilir:

  " 1 - Müze bir şeyler öğretmelidir.

  2- Müze kişinin yaratıcı güçlerini geliştirmelidir.

  3- Müze kişiyi topluma hazırlamalıdır.

  4-Müze aynı zamanda boş zamanlarla ilgili faaliyetlerle birleştirilmelidir " (Rebetez, 1969)

  Tüm bunların yanında , amaçlarını gerçekleştirebilmek; görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilmek için müzelerde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir: UNESCO 'nun 1962'de "Müzelerin Eğitimdeki Rolü" hakkında düzenlediği bölge seminerinde bu faaliyetler şöyle sıralanmıştır;

  1- Rehber eşliğinde ziyaretler: Çeşitli eğitim çalışmaları arasında müzeye en
  uygun özellik taşıyanı, rehber eşliğinde yapılan ziyarettir. Basit şekli ile, rehber
  eşliğindeki ziyaret sadece müze galerilerinde yapılır, fakat daha gelişmiş şekli
  ile müzenin diğer kısımlarında da yapılabilir. Bu durumda ziyaret hazırlıkları ile
  sonundaki tartışmalar müze dışında yapılır.

  2- Diğer iç faaliyetler: Tamamen müze içinde oluşan eğitim çalışmasıyla
  karıştırılmaması gereken başka faaliyetler de vardır. Bunlar ayrı konferanslar
  ve kurslar ile yaratıcı sanat faaliyetleridir.

  3- Müze dışındaki faaliyetler: Müze veya müzenin eğitim servisleri tarafından
  gezi ve seyahatler düzenlenebilir. Müzenin türüne göre değişik şekillerde
  olan bu geziler eğlendirici ve aynı zamanda eğitici içerikte olabilir.

  4- Okullara ve kültür kuruluşlarına ödünç eser verme: Ödünç verilen eserin
  çeşidi ve bu eserin korunması için alınan tedbirler müzenin programına göre
  değişir. Genellikle diyapozitifler ve filmler ödünç verilebilir ( Rivier, 1962).
  Çağdaş eğitim anlayışı, ezberciliğe tamamen karşıdır. Bunun yerine çocuklarda

  hayal gücünün , yaratıcılığın gelişmesini ön planda ele alır. Bu yeteneklere sahip bir kimse okul yaşamı boyunca bir takım bilgileri ezberleyen bir başkasından daha verimli olacaktır. Çünkü hayal gücü güçlü, yaratıcılığı gelişmiş bir birey öğrenmeye daha açıktır ve ezber her zaman unutulmaya mahkumdur. Bu nedenle yaratıcı gücü gelişmiş , estetik duyguya sah.ip bireyler yetiştirmek eğitimin başlıca amacı olmuş ve bu amacını gerçekleştirmek için yararlandığı çeşitli kurumlar arasına müzeleri de katmıştır. Müzeler estetik duygunun , yaratıcılığın , hayal gücünün gelişmesini sağlamada ideal kurumlardır.

  "Eğitim ortamı eğitsel etkinliklerin meydana geldiği, öğretme öğrenme süreçlerindeki iletişim ve etkileşimin oluştuğu , personel , araç gereç ,tesis, organizasyon gibi oluşturduğu çevredir. Eğitim bilimcilere göre öğrenme fiziksel , sosyal ve psikolojik yönlerden uygun ve hoş bir çevrede oluşabilir" (Alkan ,1979). Bu açıdan bakıldığında müzeler; kazandırılması düşünülen bilgilerin somut olarak görüleceği fiziksel; yaşamda yeri olan bir kurum olması ile sosyal; sınıf ortamı olmadığından çocukların kendilerini rahat hissedecekleri psikolojik bir çevredir.

  Fiziksel , sosyal ve psikolojik niteliklerin hepsini üzerinde toplamış bulunan müzeler, ziyaret ve alan gezileri şeklinde bir eğitim ortamı olarak da nitelendirilebilir.

  Ziyaret ve alan gezileri bilişsel ve özellikle duyusal amaçların geliştirilmesinde yararlıdırlar. Bu ortamlar aynı zamanda zincirler , kavramlar ve ilkelerin öğretiminde yararlı biçimde uygulanabilmekte ve özellikle normal yöntemlerle sunulan materyalin özetlenmesi ve birleştirilmesinde yararlanılmaktadır. (Alkan, 1979).Böylece müzelerin, bire.ydeki bilişsel ve duyusal yönlerin gelişmesine sağlayacağı katkının dikkate değer bir düzeyde olacağı görülmektedir.
 2. Acil

  Müze eğitimi nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


müze eğitimi nedir,  müzelerdeki tarihi eserler,  müze eğitimi,  müzeler ve tarihi mekanlar neden eğitim ortamıdır