+ Yorum Gönder
Kültür Sanat ve Antika ve Tarihi Eser Forumunda Yağlı Boya Tablo- Deniz Feneri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Frmacil
  Devamlı Üye

  Yağlı Boya Tablo- Deniz Feneri
  Yağlı Boya Tablo Deniz Feneri

  ya-l-boya-tablo-deniz-feneri.jpg  Resim Hakkında Bilgiler:Batı resmi, milattan sonra dini konuları sembolik bir şekilde resmetmeye odaklanmıştır ancak figürler hareketsiz, kompozisyonlar ise kuralcıdır. Rönesanstan sonra dini konuların dışına çıkılmaya başlanmış, ressamlar eserlerine vermek istedikleri anlamlara göre nüanslar katmaya başlamışlardır. Rönesans ile canlanan ve doğayı inceleyerek, detaylı şekilde, olduğu gibi resmetme arzusu perspektif tekniğinin geliştirilmesine yol açmıştır. Leonardo da Vinci'nin anatomi analizleri eşsizdir.

  İslam dini, Allah yaratılarını taklit etmeyi insanoğluna yasakladığı için İslami resimler 18. Yüzyılın ortalarına kadar, daha çok soyut desenler ve yazının şekillendirilmesi Hat sanatı, Ebru ve minyatür ile sınırlı kalmıştır.

  1860-1869 döneminde, Paris’te Gerome’un öğrencisi olan Osman Hamdi Bey, ülkesine döndükten sonra gerçekleştirdiği yapıtlar ve Sanayii Nefise Mektebi'ni kurmasıyla birlikte, resim sanatı Doğu toplumlarında yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde, dünya resim tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilen pek çok Türk ressam bulunmaktadır.

  1880'lerde, kimine göre Tonalizm, kimine göre Sembolizm akımlarıyla başlayan modern resim, konusunu avam insanda, onun gündelik yaşamında, psikolojisinde bulur. Kompozisyon, ışık, renk, çizgi, perspektif konularında konmus kurallari yıkma, özgürleşme arzusu öne çıkar.


  1945'lerde ortaya çıkan Soyut Ekspresyonizm akımı ile resim sanatı, tamamen insanın iç dünyasına inerek somut dünyadan, kurallardan ve kalıplardan uzaklaşır; mutlak gerçeği arar, böyle bir şey olmadığına karar verir ve Fluxus akımından sonra kendini kavramsal sanata bırakır. Artık resim, sadece bir soru haline gelmiştir ve hemen hemen daima daha büyük bir bütünün ufak bir parçasını oluşturmaktadır (bkz. Enstalasyon).

  Bugün, resmin (ve sanatın) öldüğü iddialarına rağmen günümüz yaşam şekline uygun bir \"çok kültürlülük\" egemenlik sürmektedir.

  Resim oluşturmakta kullanılan araçlar

  Biçimsel
  Kompozisyon
  Doluluk-Boşluk oranı
  Renk
  Ritim
  Denge
  Grafik yöntemler
  İzleyicinin gözünü resim yüzeyinde dolaştırmak
  Kompozisyon ve elemanlarda denge sağlamak
  Pozitif-Negatif; tüm boşluğu gözönünde bulundurma
  Grafik araçlar
  Formların Geometrisi(küp-üçgen-kare-dikey çigi-yatay çizgi vb.)
  Bakış açısı (Lineer Perspektif, Espas, iki boyutluluk)
  Düz çizgiler/Eğriler
  proporsiyon/diziliş ve plan 2. SUGAR LADY
  Devamlı Üye

  Yağlı Boya Tablo- Deniz Feneri
  Paylaşım için tşkler
 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Batı resmi milattan sonra daha çok dini konuları resmettiklerini göstermektedir. Rönesans zamanında dini konular dışında da resmiler yapılmaya başlanmıştır. İslam dininde Allahın yaratılanların taklit edilmesini günah gördüğü için daha çok soyut resim şeklindeydi. 18. Yydan sonra islam devletlerinde hat sanatı, tezhip ve ebru sanatı ile sınırlı kalınmıştır.
+ Yorum Gönder


kolay ressam tabloları,  ünlü doğa tablolar,  yağlı boya resim hakkındayazı yazı,  yaglı boya manzara