+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Arıcılıkta Hastalıklarla Mücadele Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Arıcılıkta Hastalıklarla Mücadele
  Hastalıklarla Mücadele hakkında bilgi


  Arılığında sürekli olarak güçlü koloniler bulundurmaya özen gösteren arıcı, zayıf kolonilerin hastalıklarla mücadele edemeyeceğini ve hatta hastalıkları diğer kolonilere bulaştıran bir köprü olacağını asla unutmamalıdır. Yani hastalıklarla mücadelenin ilk kuralı kolonileri sürekli güçlü tutmaktır.

  Arıcı arılığının yönetiminde aşağıdaki maddelere uygun davranırsa, kolonilerinin hastalanma riskini en aza indirmiş olur:

  a) Arılık temiz ve düzenli olmalı, yerlere petek, petek kırıntıları, propolis parçaları atılmamalı, eski ve hastalıklı petekler yakılarak imha edilmelidir.

  b) Koloni satın alınması sırasında hastalık olup olmadığı kontrol edilerek hasta koloniler satın alınmamalıdır.

  c) Kullanılmış arıcılık malzemeleri satın almamaya dikkat edilmelidir. İkinci el alet-ekipman alındığında bunlar dezenfekte ve sterilize edilmelidir.

  d) Arıların beslenmesinde hastalıklar yönünden kontrol edilmiş bal kullanılmasına dikkat edilmeli, şüpheli durumlarda (sağlıklı bal olmadığı zaman) arıların beslemesinde bunun yerine şeker şurubunun verilmesi teşvik edilmelidir.

  e) Arılıkta Yağmacılığa izin verilmemelidir. Kovanların diziliminde, arıların kovanları şaşırmasını önleyici tedbirler (Giriş deliklerinin farklı yönlere bakması, kovanların değişik renklerde boyanması gibi) alınmalıdır.

  f) Gezginci arıcılıkta, yer seçimi hastalıksız bölgelerde yapılmalı ve diğer arılıklardan uzakta olmasına dikkat edilmelidir.

  g) Koloniler sık sık kontrol edilerek, hastalık görüldüğü anda (bal tutma dönemi hariç) hastalık görülmeyen koloniler de dahil tüm koloniler koruyucu olarak ilaçlanmalıdır.

  h) Hastalık görüldüğünde Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbar edilmelidir.

  ı) Bal mumları 120°C de 10-15 dakika süreyle sterilize edildikten sonra petek yapımında kullanılmalıdır.

  j) Temel peteklerin üretim izni almış olan firmalardan alınmasına dikkat edilmelidir.

  k) Mümkün olduğunca eski petek kullanmaktan kaçınılmalıdır.

  l) Koloniler nektar ve polen kaynağı yönünden zengin bölgelerde tutulmalı, hastalık riski bulunan yerlere arı götürülmemelidir.

  m) Koloniler sürekli kontrol edilmeli, hastalığın yayılmasını önleyen en etkili yolun erken teşhis olduğu unutulmamalıdır. 2. Mine
  Devamlı Üye

  Arıcılık ile ilgili bilgi

  Arıcılık ile ilgili bilgi 1.jpg
 3. Sibel
  Devamlı Üye
  Arıcılıkta Hastalıklarla Mücadele ile ilgili bilgi  Arıcılıkta, arıların hastalanması ve zararlılardan korumak için koruyucu önlemler alınır. Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik ve homeopatik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Fitoterapi bitkisel ürünler kullanarak yapılan uygulamalar; homeopati ise benzerler benzerleri ile tedavi edilmesi ve güçlendirici ilkelerine dayanan bir tedavi yöntemi olarak tanımlanmıştır.

  Organik arıcılıkta uygulanacak koruyucu önlemeler neler ?1- Dayanıklı ırk ve hatlar seçilmeli,2- Ana arılar düzenli olarak yenilenmeli,3- Kovandaki petekli çerçeveler düzenli olarak yenilenmeli,4- Kovanlardaki erkek yavru arılar kontrol edilmeli,5- Kovanlarda yeterli miktarda polen ve bal bırakılmalı,6- Arı sağlığı için kovanlar sistematik olarak denetlenmeli,7- Arılıklarda kullanılan malzemeler, organik yöntemlerle dezenfekte edilmeli,8- Kirlenmiş maddeler veya kaynaklar zararsız bir şekilde imha edilmeli,9- Arılar rutubetten, stresten ve ani ısı değişimlerinden korunmalı.Koruyucu önlemlere rağmen, koloniler hastalanır veya zarar görürse, koloniler ayrı alanlarda izole edilerek tedaviye alınır bir veterinerin sorumluluğunda kimyasal bileşimli ilaçlar kullanılabilir. Veteriner ilaçlarının uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın yarılanma süresi açıkça kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilmelidir. Bu kovanlar için geçiş süresi uygulanır. Önleyici tedbir olarak kimyasal bileşimli ilaç kullanılmaz.
+ Yorum Gönder