+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Petek Güvesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Petek Güvesi
  Petek Güvesi ile ilgili bilgiler  Genellikle zayıf kovanlara musallat olarak büyük zararlar verir. Büyük petek güvesi (Galleria mellonella) ve küçük petek güvesi (Achroca grisella) olmak üzere iki çeşidi vardır.

  Büyük petek güvesi sarımsı boz renkte ve orta büyüklükte bir kelebektir. Geceleyin kovanların deliklerinden içeri girerek yumurtalarını çatlaklara, yarıklara ve çerçeve oyuklarına bırakır. Kovan içindeki uygun şartlarda yumurtalar belli bir süre sonra küçük beyaz kurtçuklara dönüşür.

  Petek güvesi en büyük zararını kurtçuk döneminde yapar. Kurtçuklar bu dönemde petek gözleri içine girerek mum, bal ve polenle beslenir. Hareketlerine petekler içinde kanallar açarak devam eder. Bu esnada geçtiği yerlere ağ örüp siyah küçük pislikler bırakır. Havalandırmanın yetersiz ve çevre sıcaklığı ılık olduğu şartlarda özellikle koyu ve polenli peteklerde hızlı bir şekilde çoğalırlar.

  Petek güvesi kurtçukları bir süre sonra kovanın çerçeve veya gövde kenarlarında beyaz kozalar içinde krizalit devresine girer. 8-10 gün içinde bu kozalardan kelebek halinde çıkar. Bu yeni kelebekler çiftleştikten sonra tekrar yumurta bırakmaya başlarlar.

  Petek güvesiyle mücadele etmenin en etkin yöntemi kovanları sürekli güçlü tutmaktır. Güçlü bir kolonideki arılar petek güvesinin yumurta bırakmasına izin vermezler. Kelebek yumurtasını bırakıp kurtçuklar çıksa bile rahatlıkla bunları peteklerden temizlerler.

  Dondurucu soğuklar güvenin bütün dönemleri için öldürücü olduğundan, kullanılmayan petekler soğuk ortamda saklanmalıdır. Ayrıca petekleri ballıklarda seyrek yerleştirip, ballıkları üst-üste koyarak alttan havanın girip üstten çıkmasını sağlayarak oluşturulacak hava cereyanı da güvenin gelişmesini önlemektedir. 2. Mine
  Devamlı Üye

  Petek Güvesi resmi

  Petek Güvesi resmi 1.gif
 3. Sibel
  Devamlı Üye

  Petek Güvesi hakkında bilgiler  Her arıcı petek güvesiyle mücadele konusunda donanımlı olmalı bu birikimini de taviz vermeden uygulamalıdır.Tatbik edilmeyen bilginin hiçbir kıymeti yoktur.Atlanılan en küçük bir husus bile büyük bir mesele olarak bir karşımıza çıkabilmektedir.Diğer hususlarda olduğugibi bu konuda da güçlükolonilerle çalışmanın önemi kendinibir kez daha göstermektedir.Evet arılığımızda bulunan her bir koloni güçlü olmalıdır.Güçlü koloni bir çok konuda otomatik çözüm mekanizmasıdır.Hastalık ve zarlılarla mücadelede güçlü koloniler genellikle kendi meselelerini arıcıya bırakmadan kendileri halleder.Her hangi bir şekilde kovanlarda güveli petek görülürse güve ağlarının bulunduğu bölge kesilerek imha edilmelidir. Güvelerin hakim olduğu kovanlar varsa bunlar arılıktan zaman kaybetmeden uzaklaştırılmalıdır.Etrafa atılan mum ve petek artıkları varsa toplanılmalıdır. Zira bu tür atıklar mevsimine göre yağmayadavetiye çıkarabildikleri gibi petek güvesi içinde uygun ortamlar oluşturmaktadırlar. Zaten bilinçli bir arıcı hiçbir zaman rastgele bu tür atıkların arılığın civarına atmaz.Atmadığı gibi onları değerlendirme düşüncesinde de olur.Ayrıca kovanlar sağlam olmalı uçma deliği dışında herhangi bir delik yarık, çatlakbulunmamalıdır.Petek güvesiyle ilaçlı mücadele yönteminden bizim ulaşabildiğimiz akademik yönü bulunan hiçbir kaynak bahsetmemekte.Tecrübeye dayalı yazılmış bazı kaynaklarda kükürt vb vasıtalarla mücadeleden söz edilse de petek üzerinde yapılan her bir kimyasal müdahale geride kalan zehirleriyle insan sağlığını tehdit edici mahiyete bürünmektedir. Bizce Bu tür müdahalelerden kaçınılmalıdır.Bunun yerinesıhhat yönünden risk unsuru barındırmayan yöntem ve teknikler araştırılıp uygulanmalıdır.Kabartılmış peteklerin ve balalı peteklerin güvelenmemesi için denenmiş ve netice alınmış en güzel yol, derin dondurucuda bekleteme yöntemidir. Yirmi dört saat derin dondurucuda bekletilen hiçbir ballı çıta ve kabarmış çıtanın daha sonraki süreçte güvelendiğini şahsen görmedik.Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var o da şu: derin dondurucudan çıkarılan çıtalar dondurucuya konulmamış diğerçıtalarla aynı yere konulmamalıdır.Böyle bir hata yapıldığında orada var olan kelebekler yeni yumurtalar atarak tekrardan güvelenme ortamı hazırlayabilirler.Çok sayıda kabartılmış peteği varsa bir arıcının en emin yol soğuk hava deposudur.Peteklerini bir soğuk hava deposuna emanet ederek sezonu gelinceye kadar orada bekletilmesi pratik bir çözümdür.Tek çözüm bizim önerdiklerimizden ibaret değil .Bir çok arıcı çeşitli meyve sebze yaprakları kullanarak güvelenmenin önüne geçtiklerini ifade etseler de bunlar tarafımızdan denenip uygulanmadığı ve literatürde rastlayamadığımızdan burada zikretmiyoruz.Ama iddia sahipleri çok ciddi olarak yöntemlerini savunuyorlar. Bunlardan en çok dile getirileni yeşil ceviz yaprağının çıtalar arasına konulmasıdır. Bu yöntemle de güvelenmenin önüne geçildiği görüşü arıcılar arasında sıkdile getirilen hususlardandır.
+ Yorum Gönder