+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Arılar Nasıl Soğuktan Donmazlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Arılar Nasıl Soğuktan Donmazlar
  Arıların soğuktan donmamaları ile ilgili bilgi
  Bilim adamları uzun zamandır arıların en fazla miktarda nektar veya polentaşıyan çiçekleri aradıklarını düşünüyorlardı. Ancak araştırmalar arılar için bu
  iki özelliğin yeterli olmadığını asıl olarak çiçeklerde başka bir özellik
  aradıklarını ortaya çıkardı; “sıcak nektar”.

  İnsanlar gibi Arılar da Isınmak için Sıcak
  İçecek İçiyorlar

  Arıların uçabilmesi için vücut ısılarının en az 30°C olması gerekir. Bu
  nedenle arılar uçmaya başlamadan önce ısınma hareketleri yaparlar. Onların
  da ısınmak için insanlar gibi hareket etmeleri gerekir. Bu amaçla uçuş
  kaslarını ve kanatlarını titretirler. Ancak bu strateji enerji sarfiyatı
  açısından kazançlı değildir. Bu yöntemin dışında kendileri için gereksiz
  enerji harcamalarını önleyecek başka bir metot daha kullanırlar. Hiç enerji
  harcamadan sadece sıcak nektar içerek vücut ısılarını arttırabilirler.

  Peki arılar sıcak nektarlı çiçekleri nasıl bulabilmektedirler?

  Çiçeğin rengini bir işaret olarak algılayan arılar, bitkinin üzerine
  konup nektarın tadına bakmadan hangi çiçeğin sıcak hangi çiçeğin soğuk
  olduğunu tahmin edebilmektedirler.

  Cambridge Üniversitesi ve Queen Mary Collegeden bilim adamlarının ortaya
  koyduğu bu keşif Nature dergisinin 3 Ağustos 2006 tarihli sayısında
  yayınlanmıştır.1

  Yapay Bahçe

  Çiçek türlerinin %80inin koni hücrelerden meydana gelen özel bir yüzey
  yapıları vardır. Koni hücre yapısı küçük mercekler gibi görev yapar ve ışığı
  çiçeğin renk pigmentlerinin bulunduğu hücrelerin tam ortasına odaklar. Ne
  kadar çok ışık emilirse çiçeğin rengi o kadar koyu olur ve aynı zamanda
  nektarı da ısınır.

  Araştırmacılar yaptıkları testlerle, bal arılarının daha sıcak nektarlı
  bitkileri belirlemesinde çiçeğin renginin baş etken olduğunu ortaya
  koymuşlardır. Bunu keşfedebilmek için bilim adamları basit ama etkili bir
  deney uygulamışlardır. Bir grup arı için laboratuvar ortamında yapay bir
  bahçe oluşturulmuştur. Böylece arıların beslenme yöntemlerinin yakından
  izlenmesi hedeflenmiştir.

  Queen Mary College, Londra Üniversitesinden Profesör Lars Chittka,
  oluşturulan yapay bahçe ile ilgili şu yorumda bulunmuştur: Bu yapay ortam
  insana pek çiçek bahçesi izlenimi vermese de arılara, bir çiçekte olması
  gereken nektar ve ısıyı temin ettiği için oldukça ikna ediciydi. Bu çiçekler
  deney için doğal çiçeklerden daha kullanışlıydı çünkü arıların beslenme
  seçimlerinde rol oynayan ısı miktarı, nektarın yoğunluğu ve çiçeğin rengi
  ile ilgili ayarlamalara müdahale edilebiliyordu. 2

  Bilim adamları yapay çiçekleri aslanağzına benzemeleri için pembe ve
  mora boyamışlardır. Doğada olan gerçek pembe aslanağızları mor olanlardan
  daha soğuktur. Bu nedenle iki yapay çiçeğin ısısı önce doğada olduğu gibi
  belirlenmiştir.

  İlk anlarda arıların çoğu mor çiçekle beslenmeyi tercih etmişlerdir.
  Ancak bilim adamları çiçeklerin ısı değerlerini değiştirip mor olan yapay
  aslanağzına daha soğuk nektar yerleştirdikleri zaman arılar hemen daha sıcak
  nektarlı olan pembe çiçeğe yönelmişlerdir.

  Arıların davranışlarını inceleyen Lars Chittka du durumla ilgili olarak
  şu yorumda bulunmuştur: Arıların muhteşem bir öğrenme kabiliyetleri
  vardır. Nesneleri kategorize edebilirler ve hatta birbirlerinin seçimini
  izlerler. Çok hevesli öğrencilerdir ve tam bir iş birliği içerisinde hareket
  ederler. 3

  Bu deneyin de ortaya koyduğu gibi arılar çiçeklerin renklerine göre daha
  sıcak olan türleri ayırt edebilmektedirler. Eğer birbirlerine benzeyen
  renklerdeki çiçeklerden nektar aramaları gerekirse bu durumda bitkileri
  ziyaret etmekte ancak bu ziyaretler sırasında edindikleri deneyimi bir
  sonraki nektar arayışlarında kullanmaktadırlar. Özellikle düşük hava
  sıcaklıklarında böceklerin hayatta kalabilmek için gerekli ısıya ulaşmaları
  çok önemlidir. Bu nedenle arıların sıcak nektarlı çiçekleri bulmaları,
  metabolizmaları açısından zorunludur.

  Bal arılarının Bilim Adamlarını Hayrete Düşüren Özellikleri Allahın
  Yaratma Delillerindendir

  Bal arılarının aralarında anlaşmak için kullandıkları özel dilleri,
  kovandaki yaşam disiplinleri, Güneşe göre yönlerini bulmaları, petekleri
  oluşturmaları, bal üretmeleri, görevlerine olan sadakatleri ve daha pek çok
  özellikleri bilim adamlarını hayrete düşürmektedir. Bu canlıların beden
  yapılarında ve yaşamlarının her aşamasında muazzam bir akıl görülmektedir.
  Yeryüzündeki her arı, bir mühendisin, bir kimyagerin, bir astrofizik
  uzmanının bilgisine sahiptir. Yukarıda anlatılan bilgi de arıların geniş
  uzmanlık alanlarına yeni bir tanesini daha eklemiştir.

  Tüm bu bilgileri bu küçük canlıya veren herşeyin Yaratıcısı olan Yüce
  Allahtır.

  ”Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların
  kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye,
  böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların
  karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa
  vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.”
  (Nahl Suresi, 68-69)

  Bu canlılar akla ve muhakeme yeteneğine sahip değildirler. Bir eğitimden
  de geçmemişlerdir. Uyguladıkları taktikleri başkalarından da
  öğrenmemişlerdir. Hayat buldukları ilk andan itibaren sahip oldukları
  uzmanlıklarla birlikte yaratılmışlardır. Arıların bu yazıda anlatılan
  özellikleri de milyarlarca yaratılış delilinden bir tanesidir.

  Bal
  arılarının kovanlarındaki sosyal düzen ile arıların bilinçli davranışları
  evrimci iddialara darbe vurmaktadır. Evrimciler doğada bir yaşam savaşının
  bulunduğunu iddia ederler. Oysa birçok canlıda olduğu gibi arı kovanında da
  evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir yaşam savaşı bulunmamaktadır. Arılar
  yardımlaşarak ve iş birliği yaparak yaşamlarını sürdürürler. Gerektiğinde
  sergiledikleri fedakar davranışlarında açık bir bilinç görülür. Yapılan
  yüzlerce araştırma sonucunda her defasında ortaya çıkan gerçek bu canlıların
  sahip oldukları bilgi ve aklın, fedakar ve disiplinli davranışların
  tesadüfler sonucu oluşamayacağıdır. Bir arı milyarlarca yıl geçse de, tahrip
  edici olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış mutasyonlarla, bir mimarın, bir
  mühendisin, bir matematikçinin, bir biyoloğun sahip olacağı bilgiye sahip
  olamaz. Bu bilgileri ona sonsuz ilme sahip olan Allah ilham etmektedir. 2. Meryem
  Bayan Üye

  onların yaratıcısı herşeyi düşünmüşte yaratmış bu canlılara yaşama yolu göstermiş ve onlarda bu akılla hareket etmekteler nekadar güzel
+ Yorum Gönder


arı kovanı kışın nasıl korunur,  arı kışın nasıl korunur,  arılar kışın ne yapar,  arıları soğuktan korumak,  kışın arılar nasıl korunur,  arilar kis nasil sicak