+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Kolonilerin Oğul Kontrolü - Arıcılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kolonilerin Oğul Kontrolü - Arıcılık
  Kolonilerin Oğul Kontrolü hakkında bilgiler


  Kolonilerin Oğul Kontrolü nasıldır  Oğul teknik arıcılıkta istenmeyen bir durumdur. Çünkü oğul, kolonilerin gücünü zayıflatır ve bal verimini önemli ölçüde düşürür. Ayrıca, pek çok oğulun kaçması veya oğulun yakalanıp kovana alınması için arıcının önemli zaman harcaması arıcılığı ekonomik olmaktan çıkarır. Amaç koloni sayısını çoğaltmak ise bölme yaparak damızlık değeri olan hazır ana arı kullanmak yine teknik ve başarılı arıcılığın bir kuralıdır. Ancak arıcılarımızın çoğunluğu koloni sayılarını doğal oğullarla çoğalttıklarından arılıklarda oğul eğilimi yıldan yıla artmakta ve arıcılığın karlılığı azalmaktadır. Kovan sayısı artırılmak istendiğinde oğuldan faydalanma yerine “bölme” yapılması daha doğru bir işlemdir. Damızlık değeri olan genç ana arılarla çalışılması, ana arının yumurtlaması ve koloninin gelişmesi için yeterli yerin sağlanması (petek ve kat verilmesi) ve yeterli havalandırma için gerekli hassasiyetin gösterilmesi oğul önlemede etkili olabilecek bazı uygulamalardır.
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Kolonilerin Oğul Kontrolü ile ilgili bilgiler


  Kolonilerin Oğul Kontrolü nasıl yapılır


  Oğul bal arılarında nesli devam ettirebilmek için koloni fertlerini oluşturan arıların bir kısmının ana arı ile birlikte kovandan ayrılarak yeni bir aile teşkil etmesidir. Her ne kadar nesli devam ettirme davranışı olsa da oğul verme eğilimi arıların genetik yapısı ve farklı çevre şartları altında farklılık göstermektedir.Teknik arıcılıkta koloninin gücünü zayıflattığı için kovanın oğul vermesi istenmez ve oğula karşı önlemler alınmaktadır. Koloninin oğul vermesini destekleyecek şartlar , koloninin kovana sığmayacak kadar çoğalması , kolonide yavru yetiştirecek ve bal depolayacak yerin kalmayışı , kolonide yeterli havalandırmanın olmayışı , koloni içerisinde sıcaklığın artması , ana arının yaşlı olması ve genetik yapıların etkisi olarak sıralanabilir. Oğul vermeye olanak sağlayan bu şartların ortadan kaldırılması doğal oğulun önlenmesi teknik ve ekonomik arıcılığın en önemli kuralıdır.Oğul verme işlemi anaç koloninin gücünü azaltmakta böylece bal verimini de düşürmektedir. Koloni sayısı arttırılmak istendiğinde ise yeterli güce erişmiş bir koloni ,eşit şekilde bölünmek suretiyle suni koloni üretme yoluna gidilir. Bunun için boş kovan , anaç kovanın yanına getirilir. Arılı , ballı ve yavrulu petekler her iki kovana eşit sayıda paylaştırılır. Burada dikkat edilecek husus , tarlacı arıların her iki koloniye eşit şekilde girmelerini sağlamaktır. Bunun için anaç koloni yarım metre sağa yada sola kaydırılarak eski uçuş hattı , anaç ile yeni koloninin ortasında kalacak şekilde yeni koloninin yerleştirilmesi yapılır.

+ Yorum Gönder