+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Bal arılarının sonbahar bakımı Nasıl Olur? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bal arılarının sonbahar bakımı Nasıl Olur?
  Bal arılarının sonbahar bakımı hakkında bilgiler


  Sonbahar bakımı nasıl yapılır  İçinde bulunduğumuz Eylül ayı Sonbahar Başlangıcıdır.Bu İtibarla bal arıların sonbahar Bakımı önemlidir.Özellikle Orta Anadoluda bulunan Arıların Sonbahar bakımını yapmaları kışı kayıpsız atlatmaları açısından gereklidir.Bu itibarla yapılacak başlıca işlemlerden en önemlisi koloni kontrolleridir.Zayıf koloniler ,kontrol edilerek;ana arısı genç ve düzgün olanı seçilerek diğer alınmalı ve araya gazete kagıtı konularak birleştirme yapılmalıdır.Bu arada gazete kağıdı 5 lik tel çiviyle araları sıkca delinmelidir.Unutmamalıdırki;Kuvvetli koloniler kışı,Orta ve Doğu Anadolu gibi fazla ve ağır geçen bölgelerde daha kolay geçirmekte ve zaiyat daha az verilmektedir.Diğer bir husus Ana ve Bal Kontroludur.Sonbaharda mutlaka anasız arılara ana verlmeli,şayet koloni zayıf,yada elde yedek ana arı yoksa mutlaka analı bir kovanla birleştirilmeli;birleştirme işlemi mutlaka geç ikindi yapılmalıdır.Birleştirme işlemi sırasında çabuk davranılmalı,yağmacılığa meydan verilmemelidir.Avrupa ve Amerikan yavru çürüklüğüne raslanmış koloniler kesinlikle sağlıklı kolonilerle birleştirilmemelidir.Diğer ve en önemli hususlardan biriside;Kolonide bal kontroludur.Kışa girecek arılara mutlaka kışı geçirecek şekilde bal takviyesi elzemdir.Bunun yanında Kolonideki fazla ballar alınmalı,arılar daraltılmalıdır.Fazla ballar ya,balı azolan arılara verilmeli yada kovandan alınarak değerlendirilmelidir.Bu mevsimde yavru teşviği amacıyla,teşvik şurubu mutlaka gereklidir.Zira teşvik şurubu verilen arılar taze yavru geliştirerek,kışa genç işci arılarla girmekte ve sağlıklı ve bol mevcutlu bir arı kolonisi olarak kışı atlatmaktadırlar.Buda gelecek yılki mevsim açısından son derece önemlidir.Sonbahar şurubu mutlaka 2 ölçek şeker,1 ölçek kaynamış ve ılıtılmış sudan olmalıdır.Ekşimiş şerbet,pekmez,reçel gibi kaynamış gıda maddeleri arılara kesinlikle verilmemeli bu gıdalar açıkta bulundurulmamalı,şayet çöp'e atılacaksa mutlaka akşam çöp'e atılmalıdır.Diğer bir husus arılara verilecek kek olayıdır.Bazı arıcılarımız Şeker şurubu yerine arılara Kek yapmaktadırlar.Yapılacak kekde mutlaka öğütülmüş şeker kullanılmalı,aktarlardan veya poşetle pudra şekeri alınmamalıdır.Zira piyasadaki pudra şekerlerinde mutlaka nişasta karışımı bulunmaktadır.Buda Bal arılarına fayda yerine zarar vermektedir.Nitekim bu şekerlerle besleme yapılan arılarda dolaşım bozukluğundan zaiyat oldukça ileri derecededir.yapılacak kek'de 4 oran ince öğütülmüş şeker, ve 1 oran süzme bal olmalıdır.Yapılacak kek'de Şekere bal yerine;Mısır nişstası,Glikoz gibi sanayi ürünleri kesinlikle konmamalıdır.Diğer önemli hususlardan biride Varoa mücadelesidir.Bu mücadelede dikkat edilmesi gereken en önemli husus Tarım bakalığından ruhsatlı ilaçlar kullanılmalı,ilaç reçetesine uygun ilaçlama tatbik edilmeli,koloni düzenini bozacak şekilde akşam üzeri ve erken sabah ilaçlama yapılmamalıdır.Unutulmamaldırki Bütün zirai ilaçlar,insan ve hayvan sağlığı açısından son derece sakıncalıdır.Burada biyolojik mücadele son derece önemlidir.Kovan içerisinde daraltma mutlaka yapılmalı, boş kavaralı çıtalar mutlaka alınmalı,gerekli hallerde bölme tahtası,yadakullanılan şeker çuvalı veya teliz torba boş bir arı çıtasına dolandırılarak boşluk kapatılmalıdır.Buradaki amaç kovan içi ısısının ayarlanma işlemidir.Bu işlemle düzenlenen kovanlar,daha az bal tüktmekte ve kışı daha az zaiyatla geçirmektedirler.kapakla arı arasına,yani kullanılan örtü üzerine 2-3 kat gazete kağıdı konması,izole açısından son derece önemlidir ve arıcılarımıza önerilmektedir.Ancak gazete kağıdı kovan içersindeki nemi emdiğinden,konrol edilerek ara,sıra değiştrilmesi gereklidir.Kışa girecek kolonilerin yeri mutlaka .doğu-batı istikametinde,kovan uçuş deliği güneş alacak şekilde ayarlanmalı,kovanlar rüzgar almayacak,havadar ve nemsiz bir ortamda bulundurulmalıdır.Dere yatakları ve poyrazı açık yerler tercih edilmemelidir.Kovan ağızları mutlaka açık bulundurulmalı,bir serpenek altında bulunmaları en ideal şartlardır.KOvanlar su ve yağmu almayacak şekilde muntazam,fare kertenkele gibi hayvanların giremeyiceği şekilde olmaldır.Tüm arıcılarımıza kayıpsız bir yıl dilerim. NOT:Burada yazılı olanlar benim şahsi bilgilerim olup, alıntı değildir.Fazla ayrıntıya girmeden genel konulara değinilmiştir.ARICILIK Başlı,başına bir sanat olup,değerlendirme buna göre yapılmalıdır.
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Bal arılarının sonbahar bakımı hakkında bilgi


  Bal arılarının sonbahar bakımı nasıldır


  Bal hasadından hemen sonra zaman kaybedilmeden sonbahar bakımına başlanmalıdır. Kolonilerin sonbahar bakımı, arıların kışın kayıpsız veya en az kayıpla atlatılabilmeleri için çok önemlidir.
  Kolonilerin kış yiyeceği olarak bal ve polen depolanmış petekler bırakılır. Ancak kullanılan petekler tamamen balla dolu olmayıp alt taraflardaki gözler boş olmalıdır.
  Çünkü arılar petek üzerindeki dolu gözlerin değil boş gözler üzerinde kış salkımı oluştururlar. Peteklerdeki ballar, ekşimiş ballar, düşük kalitedeki ballar ve salgı balları kış yiyeceği olarak kullanılmamalıdır. Yapılacak kontrollerde 8-10 peteği arıyla kaplı bir koloniye kış yiyeceği olarak 12-15 kg. arasında bal bırakılmalıdır. Arı mevcudu zayıf koloniler, anasız, ana arısı yaşlanmış ve verimsiz olan kovanlar sonbaharda birleştirilmelidir. Başarılı kışlatma için mutlak suretle sonbaharda bir dönem yavru üretimi sağlanarak kış mevsimine genç işçi arı ve genç ana ile girilmelidir. Kışa girmeden önce koloniler her zaman olduğu gibi hastalık ve parazit yönünden incelenmelidir. Parazitlere karşı mücadele bal hasadından sonra kuluçka aktivitelerinin azaldığı dönemde yapılmalıdır.


+ Yorum Gönder


balarısıbakımınasılolur,  arı bakımı nasıl yapılır,  sağlıklıbalarısı,  balarısı bakımı nasıl olur,  bal arılarının bakımı nasıl yapılır,  ekşimiş şerbet