+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Türkiyede Arıcılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Türkiyede Arıcılık
  Türkiyede arıcılık nasıldır  Türkiye’de modern arıcılık yapanlar mevsim itibari ile göç yaparak arıların bitki çeşitliliğinden yararlanmasını sağladıkları gibi sıcak soğuğa karşıda arıları korurlar. Ekseriyetle kışın Akdeniz ve Ege sahillerini kışlak olarak seçen arıcılar. Yazın yaylalarda Doğu Anadolu, Karadeniz ve Toros Dağlarının yayla kesimlerine yerleşirler.

  Türkiye iklim ve bitki çeşitliliğinden dolayı yıl boyunca arıcılık yapmaya elverişlidir. Özellikle çam balı üretiminin hepsi Türkiye’de üretiliyor diyebiliriz. Dünyada çam balı üretiminin % 90 civarı Türkiye’de olmaktadır.

  Türkiye’de ortalama 5 milyon koloni varlığı ile dünya arı koloni varlığının % 8 – 9 nu elinde bulundurmaktadır. Türkiye’de yıllık bal üretimi 85 bin ton civarındadır.

  Türkiye’de arıcılık daha önceleri yan gelir kaynağı olarak düşünülmekte iken son günlerde ana gelir kaynağı olmuştur. Arıcılık sektörü son zamanlarda gelişim göstererek, modern arıcılık yapılmasına sebep olmuştur.
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Arıcılığın gelişmesi


  Arıcılık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir. Ülke ekonomisine önemli katkısı olan arıcılık dünyanın çoğu ülkesinde ve ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır.

  Gerek arılardan elde edilen bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri ve benzeri ürünler gerekse arı yetiştiriciliği için üretilen petek, kovan gibi malzemeler yönünden arıcılık bir sektör halini almıştır. Her geçen yıl arıcı sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarı artmaktadır. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunduğu ve bunlardan 1 milyon tonun üzerinde bal elde edildiği bildirilmektedir.
  Son birkaç yüzyıl öncesine kadar çok uzun bir süre ilkel olarak yapılan arıcılık, bir çok bilimsel buluş ve gelişmelerin ışığında günümüz arıcılığına kadar gelişme süreci yaşamıştır. Günümüz arıcılığına gelinmesinde; 1787 yılında ana arının havada çiftleştiğinin tespiti, 1845 yılında arı üreme biyolojisinin izahı, 1851 yılında çerçeveli fenni kovanın keşfi, 1857 yılında temel petek kalıplarının bulunuşu, 1865 yılında bal süzme makinesinin icadı, 1882 yılında larva transfer yöntemiyle ana arı yetiştirme tekniğinin keşfi ve 1926 yılında ana arılarda yapay döllemenin bulunuşu gibi icatlar katkıda bulunmuştur.

+ Yorum Gönder