+ Yorum Gönder
Aşka Dair Yazılar ve Aşk Hikayeleri Forumunda Ferhat ile Şirin aşk Hikayeleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Yıldızçiçeği
  Yeni Üye

  Ferhat ile Şirin aşk Hikayeleri
  Ferhat saray da bir işçi olarak çalışmakta olan bir kişidir şirinde padişahın biricik kızıdır Ferhat şirine duyduğu aşk tan dolayı dağları deler ve şirine ulaşmak ister.

  Ferhat ile Şirin, konusunu Hüsrev - ü Şirin (Hüsrev ü Şirin) adlı İran öyküsünden alan eski bir Türk halk öyküsüdür.Firdevsi’nin Şahname(شاهنامه Shāh nāmah)’si başta olmak üzere bütün tarihi kaynaklarda geçmektedir. Gerek Hüsrev ü Şirin gerek Ferhad ile Şirin adıyla İran ve Türk Divan şairleri tarafından mesnevi biçiminde yazılmıştır. Hüsrev ve Şirin (خسرو و شيرين Khusraw o Shīrīn; 1177 - 1181): Sasani Hanedanı'nın I. Hüsrev ile Azerbaycan'da Berde kentinin hükümdarı Şirin arasında yaşanan aşkı anlatan bir şiir. İldenizliler hükûmdarı Cahanşah Pehlevan ve Kızıl Alslan ve Selçukluların son sultanı III. Tuğrul Bey'e övgü sözleri yazılmıştır.

  Hüsrev - ü Şirin, ya da Ferhat ile Şirin adlarıyla İran'lı ve Türk divan şairlerince mesnevi biçiminde yazılmış olan bu halk öyküsü, Orta Asya, Azerbaycan, İran, Türkiye ve Balkanlar'da ülkelere ve yörelere göre bazı değişikliklere uğramış olarak yüzyıllardır anlatılmaktadır.

  Anadolu'da geçen haliyle Ferhat İle Şirin'in Amasya ile ilintisi bulunmaktadır. Öykünün en eski Türkçe baskısı 1854 yılında, yeni harflerle de 1930 yılında yayımlanmıştır. Ferhat İle Şirin, bir Karagöz oyununa konu olmuş, şair Nazım Hikmet'in yorumlamasıyla, Devlet Tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarca sahnelenmiş, 1966 ve 1970 yıllarında iki kez sinema filmi olarak çekimi yapılmıştır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Ferhat ile Şirin aşk hikayesi bütün dünya çapında duyulan bir aşk hikayesidir Ferhat ile şirin bir birini çok seven yalnız kavuşmaları imkansız denecek kadar zor bir aşk hikayesidir bu imkansızlık karşısın da Ferhat Şirine kavuşmak için dağları delmiş ve ona kakavuşmuştue.
+ Yorum Gönder


ferhat ile şirinin aşk hikayesi,  ferhat ile şirin aşk hikayesi,  ferhat ile şirin hikayesi,  ferhatla şirinin aşk hikayesi,  ferhat ile şirinin hikayesi,  ferhat ile şirinle ilgili şiirler